Nyhetsbrev

Om

Bakom Meet and Code

Bakom Meet and Code står SAP, Haus des Stiftens gGmbH och respektive landspartner i TechSoup Europe-nätverket. SAP möjliggör initiativet Meet and Code genom ekonomiskt stöd och andra resurser för ideella organisationer. Haus des Stiftens gGmbH ansvarar för initiativet, för urvalet av projekten i Tyskland, Österrike och Schweiz, liksom för den allmänna förvaltningen av projektet och för samordning av finansieringen av de ansvariga partnerlanden i TechSoup Europe-nätverket. TechSoup Europe-partners ansvarar för att samordna initiativet och välja de evenemang som ska stödjas i deras respektive länder. Meet and Code är samutvecklad av Haus des Stiftens och SAP

Haus des Stiftens, ett ideellt bolag i Tyskland, driver IT-portalen Stifter-helfen i Tyskland, Österrike och Schweiz. Stifter-helfen IT-portal ger ideella organisationer i dessa länder produktdonationer och särskilda villkor från kända IT-företag samt kunskap om modern teknik. I Tyskland lanserades IT-portalen 2008, i Österrike 2012 och i Schweiz 2013.

TechSoup Europe är en del av TechSoup Global Network. Tillsammans med 24 partnerorganisationer som representerar många olika områden: kapacitetsuppbyggnad, samhällsengagemang, social innovation eller digital integration, hjälper vi över 400 000 ideella organisationer i 48 europeiska länder att bygga upp sin kapacitet. Nätverket utrustar ideella organisationer med IT-produkter, kunskap och tjänster så att de kan dra nytta av teknik och fokusera på deras uppdrag att göra social förändring.

Mål

Målet med Meet and Code är att introducera barn och ungdomar mellan 8 och 24 år i tekniken och kodningens värld. Evenemangen är utformade för att visa unga människor hur rolig kodning kan vara och hur det kan hjälpa till att få idéer till liv. De bör lära sig hur teknik fungerar och hur IT påverkar våra dagliga liv. Genom att utforska ett brett utbud av teknik och digitala ämnen och kreativ kodning, uppmuntras de att utveckla de digitala färdigheterna de behöver i dagens värld.

Idén

EU’s Code Week-initiativ lanserades 2013 av Young Advisors, en rådgivande grupp för fd EU-kommissionär för digital agenda Neelie Kroes, och stöds av EU-kommissionen. I år kommer EU-kodveckan att äga rum mellan 9-24 oktober 2021.

Meet and Code marknadsför vetenskap och teknikrelaterade evenemang av alla slag i linje med EU-kodveckan - med upp till 500 € per evenemang. Meet and Code-evenemang kommer att äga rum från 1 september till 31 oktober 2021. Dessutom stöder vi arrangörer och tränare av evenemang genom att samla in och dela innehåll och resurser på Meet and Code Inspiration Library.

Målgrupp

Målgruppen för evenemangen är barn och ungdomar mellan 8 och 24 år, som ska introduceras till tekniken och kodningens värld.

Arrangör

Olika sociala grupper, till exempel skolor, IT-proffs, företag eller datorklubbar kan planera och implementera evenemang för målgruppen. Arrangören av ett evenemang måste dock vara en ideell organisation, till exempel en skolutvecklingsförening, för att få finansieringen.

Ansökningar

Evenemangsidéer kan endast skickas online på www.meet-and-code.org från 1 juni till 8 september 2021. Organisationer är välkomna att skicka in flera olika evenemangsidéer. Varje evenemangsidé bedöms av TechSoups partner. De bästa idéerna får bidragspengar upp till 500 €.

Mer information om villkoren för deltagande finns här

Format för evenemang

Möjliga evenemang inkluderar hackathons, kodningsworkshops, föreläsningar, filmevenemang, tävlingar, kodningskvällar, robot-kurser eller andra format.

Observera att i år Meet and Code sker online så därför är det bara online-evenemang som kommer att finansieras.

Om du letar efter inspiration eller intressanta resurser för ett evenemang, presentation eller workshop, besök vårt Meet and Code Inspiration Library.

Länder

Initiativet Meet and Code stöder digitala kodningsevenemang i följande länder: Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Kazakstan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Ukraina.

Vårt Team

Möt teammedlemmarna från alla organisationer som står bakom Meet and Code. Vi ansvarar för den europeiska samordningen av initiativet.

Meet and Code-teamet vid prishelgen i mars 2019. Från vänster till höger: Michał Szwarc, TechSoup Europe; Clemens Frede, Stifter-helfen; Claire Gillissen-Duval, SAP; Philip Träutlein, SAP; Ania Lenartowicz, TechSoup Europe; Gabriele Hartmann, SAP; Lisa Gerstner, Stifter-helfen; Dennis Messer, innofabrik; Mario Strasser, Stifter-helfen; Jerzy Nowak, TechSoup Europe.

Möt ditt lokala team i ditt land! De säkerställer att du enkelt kan ansöka om Meet and Code i ditt land och alltid får allt stöd du kan behöva under processen.

Photo of the Meet and Code Team in Sweden