Почтовая рассылка

Со КОДУ во мисија на Марс

Здружение за унапредување на образованието КОНЕДУ ГЛОБАЛ Скопје

Описание Настанот е наменет за ученици од основно образование кои почетно се запознаваат со елементите на кодирањето. Воведот е осмислен преку постоечки игри, како што се: Игра со блокови, преведена на македонски и албански јазик и модели, макети на ровери и роботи.
Самото кодирање е со користење на апликацијата KODU, проект на Microsoft, бесплатно достапен за превземање, со мотото „Hello World!“, а целта е преку создавање виртуелни светови да се поттикне креативноста и научи кодирањето. KODU содржи голем број изработени кодови кои можат да се менуваат и прилагодуваат и се наменети за учење на основи на кодирањето и програмирањето. Постоечките елементи за кодирање, како што се најразновидни терени, карактери, визуелни и аудио објекти овозможуваат едноставно и забавно кодирање и создавање нови светови.
За оваа цел веќе е направена почетната верзија за кодирање која ја нарековме „ Со КОДУ во мисија на Марс“.
За време на активноста учениците ќе бидат поделени во мешани тимови, составени девојчиња и момчиња од различна етничка припадност, и ќе имаат различни улоги како вистински вселенски истражувачи.
Предвидено е активноста да се спроведе во ООУ „Панајот Гиновски“ од Скопје.Местонахождение

Возрастная группа 8 - 12

Уровень сложности

Тип Офлайн мероприятие

Число 18.10.2019    10:00 - 14:00

Адрес ул. „Ферид Бајрам“ бр. 30
1000 Скопје

Максимальное количество участников 40 Вы хотите учувствовать? Пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем.

Участие бесплатно
Премия Meet and Code Diversity (Разнообразие)

Связаться Здружение за унапредување на образованието КОНЕДУ ГЛОБАЛ Скопје Веб-сайт: https://www.konedu.org/
Электронная почта контактного лица: contact@konedu.org

Поделиться в социальных сетях