Podrška


Da li vam je potrebna pomoć? Nemate nikakvih ideja? Imate ideju, ali ne znate šta bi bilo važno za organizovanje događaja?

Možete pronaći korisne prezentacije, alate, spiskove i oblike potencijalnih događaja na engleskom jeziku za različite faze učenja – od početničkog do naprednog. Može dodatno pomoći i resources za sve EU zemlje na njihovim jezicima.


Vaša lokalna osoba za kontakte:

Imate li pitanja u vezi sa Meet and Code, ili vam je potrebna pomoć prilikom registrovanja vaše organizacije, ili događaja? U tom slučaju, molimo pošaljite email našem upravljačkom partneru. Dobićete povratnu informaciju što je pre moguće.

Agencija MaŠta
serbia@meet-and-code.org
serbia@meet-and-code.org


Tehnički problemi?

Email: support@meet-and-code.org