Newsletter

I understand HTML

Istraživačko-edukativni centar

Opis Događaj je namenjen studentkinjama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Dva su razloga koja su nas opredelila da izaberemo ovu ustanovu:
1. Školu pohađaju pretežno mlade osobe ženskog pola;
2. Škola je jedinstvena na široj teritoriji po tome što se nastava realizuje na tri jezika (srpskom, rumunskom i romskom).
Za učešće će oglašavanjem putem lokalnih medija biti pozvane i druge mlade osobe i ono ne isključuje prisustvo studenata i mladih ljudi muškog pola.
Događaj koji pripremamo predviđa kratku obuku HTML-a i upoznavanje sa internet resursima za obrazovanje i usavršavanje (npr. MDN web docs).
Takmičarski deo predviđa formiranje (multinacionalnih) timova; prevođenje (kodiranje) kratkih priča za decu pomoću HTML-a u web stranice koje sadrži simbole, slike, vizuelne elemente... cilj je da sadržaj postane univerzalno razumljiv, bez obzira na uzrast ili maternji jezik korisnika web stranice.
Sve učesnice/učesnici – (u najvećem broju buduće vaspitačice/vaspitači) bi trebalo na ovaj način da se upoznaju sa mogućnostima savremenih tehnologija u pripremi materijala za nastavne aktivnosti.
Volonteri su profesionalni edukatori/ce Visoke škole i treneri/ce Starit centra.Lokacija

Dobna skupina 13 - 24

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 15.10.2018    10:00 - 13:00

Adresa Omladinski trg 1
26300 Vršac

Max. broj učesnika 30 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno


Kontakt Istraživačko-edukativni centar Website: www.rec.org.rs
Email kontakt osobe: jpivan@hemo.net

Podeli na društvenim medijima