Newsletter

Condiții de participare


Criterii de eligibilitate pentru finanțările Meet and Code

Pot aplica la Meet and Code doar organizații non-profit din România, Republica Moldova, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Franța, Garmania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Irlanda, Kazahstan, Polonia, Serbia, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Regatul Unit și Ucraina. Toate evenimentele online de tehnologie și programare depuse trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2023 și trebuie să fie aliniate cu misiunea Europe Code Week. Evenimentele trebuie să se adreseze copiilor și tinerilor și nu trebuie să aibă taxă de participare.. Mai multe detalii despre evenimentele acceptate în secțiunea "Criteriile de eligibilitate pentru selectarea propunerilor de evenimente depuse"

Cine sunt inițiatorii Meet and Code?

Haus des Stiftens fuer Unternehmen und Non-Profits gGmbH (Haus des Stiftens), TechSoup Europe, Asociația Techsoup și ceilalți parteneri ai rețelei TechSoup Europe sunt organizatorii inițiativei Meet and Code.

Principalii finanțatori ai inițiativei sunt compania Amazon și compania de software SAP. Organizația non-profit Haus des Stiftens a dezvoltat inițiativa și este responsabilă pentru coordonarea generală a inițiativei. TechSoup Europe coordonează fondurile și activitățile principale ale Meet and Code prin partenerii țărilor din rețeaua TechSoup Europe. Meet and Code a fost inițial fondată de Haus des Stiftens, SAP și TechSoup Europe.

Ce organizații pot aplica la Meet and Code

Orice organizație non-profit din România care este legal înființată în baza OG26/2000 ȘI care este înregistrată și validată în Programul TechSoup România - www.techsoup.ro poate aplica pentru o finanțare Meet and Code.

Reprezentanții autorizați ai organizației trebuie să furnizeze detalii despre organizația lor și să introducă o descriere detaliată a evenimentului și date de contact valide. O organizație poate să depună mai multe idei de evenimente Meet and Code, cu condiția ca acestea să fie semnificativ diferite. Totuși, o organizație poate primi finanțare Meet and Code pentru maxim 3 evenimente propuse.

Trimiterea unei idei de eveniment

Ideile de evenimente pot fi trimise numai prin formularul de înregistrare de pe pagina www.meet-and-code.org. Ideile pot fi trimise numai de organizații nonguvernamentale legal înființate în România în baza OG26/2000 și înregistrate și validate în Programul TechSoup.

Reprezentanţii organizaţiei trebuie să furnizeze detalii despre organizaţie și să prezinte o descriere detaliată a ideii pentru eveniment, precum și detalii de contact corecte. Fiecare organizaţie are dreptul să trimită una sau mai multe idei de evenimente, cu condiţia ca, în cazul în care se trimit mai multe, acestea să fie semnificativ diferite.

Perioada de trimitere a propunerilor de evenimente

O organizaţie non-profit poate să trimită propunerile între 13.06.2023 și 13.09.2023 (inclusiv). Vor fi luate în considerare pentru finanțare numai acele organizații care au furnizat detalii complete și au trimis documentele necesare până la încheierea perioadei de înregistrare. Procesul de evaluare și finanțare se va derula pe toată durata perioadei de înscriere. Îți recomandăm energic să nu lași pe ultima sută de metri aplicația ta.

Evaluarea propunerilor de evenimente

Fiecare propunere de eveniment înscrisă va fi evaluată de Asociația Techsoup. În termen de aproximativ patru săptămâni, reprezentantul organizației va fi anunțat prin e-mail dacă evenimentul înscris va fi finanțat sau nu.

Fiecare idee de eveniment aprobată și finanțată va fi publicată automat pe site-ul www.meet-and-code.org și vizibilă pentru toți utilizatorii.

Perioada de desfășurare a evenimentelor finanțate

Evenimentele alese pentru finanțare trebuie să se desfășoare în perioada între 1 septembrie și 31 octombrie 2023.

Suma finanțării acordate

Fiecare propunere de eveniment eligibilă pentru finanţare, va primi 300€ pentru implementare. Suma va fi plătită în Lei, la cursul BNR din data efectuării plății de către Asociația Techsoup către organizația aplicantă. O organizație poate primi maxim 3 finanțări pentru evenimentele propuse.

Criteriile de eligibilitate pentru evenimentele Meet and Code

Propunerile de evenimente Meet and Code trebuie să respecte următoarele criterii:

 1. Evenimentul trebuie să inspire și să introducă copii și tineri în lumea tehnologiei și a programării. Fiecare eveniment propus trebuie să abordeze subiecte legate de tehnologie sau programare.
 2. Evenimentul trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2023.
 3. Participarea la eveniment trebuie să fie gratuită.
 4. Participanții la eveniment trebuie să fie copii sau tineri.
 5. Evenimentele trebuie să aibă cel puțin 20 de tineri sau copii participanți.
 6. Evenimentul trebuie să dureze cel puțin 240 de minute. Această durată poate fi realizată și în mai multe sesiuni.

Eligibilitatea organizației care înscrie un eveniment Meet and Code: Finanțările Meet and Code sunt disponibile doar pentru organizațiile nonprofit din România care sunt înregistrare și validate în Programul TechSoup (www.techsoup.ro).

 1. Evenimentele sunt iniţiate, gestionate și conduse de organizaţia non-profit care le-a propus. Organizaţia non-profit este responsabilă pentru tot ceea ce se întâmplă în timpul planificării, organizării, derulării și pentru acţiunile de după proiect.
 2. Finanțările vor fi acordate numai organizaţiilor non-profit care pot prezenta dovada statutului non-profit.

Pe lângă cerințele de bază de mai sus, pentru acest an se aplică și următoarele reguli:

  Evenimentele Meet and Code se pot desfășura offline, online sau hibrid.

  Evenimentele offline propuse trebuie să:

  1. respecte restricțiile și reglementările locale Covid. Organizația non-profit care organizează evenimentul este responsabilă entru asigurarea conformității cu respectivele reglementări locale.
  2. foloseasă finanțarea integral pentru activitățile din cadrul acestora

  Evenimentele online propuse trebuie să respecte următoarele condiții:

  1. pot fi desfășurate în totalitate online sau parțial online (cu o parte din activități offline)
  2. foloseasă finanțarea integral pentru activitățile din cadrul acestora
  3. Formatul poate fi de tipul (doar câteva exemple):
   a) Un eveniment online cu interacțiune obligatorie a participanților, de exemplu un MOOC (Massic Open Online Course, un curs online) cu sesiuni live de întrebări și răspunsuri
   b) Un eveniment online și/sau live, de exemplu un webinar (sau o serie de webinarii), atelier online de programare, hackathon online etc.

  Finanțarea poate fi utilizată numai pentru cheltuieli legate de eveniment, precum:

  1. Materiale hardware, roboți, componente de robotică, echipamente IT pentru atelier/eveniment
  2. Licențe pentru instrumente de predare offline/online
  3. Materiale de învățare pentru participanți, inclusiv cheltuieli de transport pentru a fi livrate, de ex. cărți sau hardware
  4. Premii, materiale promoționale și catering pentru participanți
  5. Asistență externă profesională pentru a desfășura un eveniment offline/online, de ex. suport tehnic. Chirie pentru un spațiu necesar (de exemplu, un spațiu care să dețină infrastructură tehnice necesară pentru a organiza evenimentul online).

  Asociația Techsoup are libertate deplină în acordarea finanțării după ce organizaţia a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate.

  Nu există nicio obligaţie de acordare a finanţării atunci când toate criteriile au fost îndeplinite.

  Criterii de excludere

  Următoarele propuneri pentru evenimente sunt excluse de la finanţare:

  • Evenimente care nu sunt dezvoltate și organizate în România
  • Iniţiative politice sau religioase
  • Evenimente de care beneficiază numai persoane individuale
  • Evenimente care nu au nimic în comun cu misiunea Meet and Code

  Obligativitatea de a raporta evenimentele Meet and Code finanțate

  1. Pentru evenimentele finanţate

   Fiecare organizație non-profit finanțată este obligată să răspundă la sondajul de raportare. Sondajul constă din două chestionare, unul care trebuie completat înainte și unul după finalizarea evenimentului. Există un sondaj pentru fiecare organizație, independent de numărul de evenimente desfășurate de o astfel de organizație. Chestionarele vor fi trimise pe adresa de e-mail a persoanei de contact.

   Răspunsurile din chestionare vor include cel puţin următoarele informaţii:

   • Numele organizaţiei
   • Titlul evenimentului
   • Modul de desfășurare a evenimentului
   • Data evenimentului
   • Formatul evenimentului și activitățile desfășurate
   • Numărul participanților și procentul fete/baieți
   • Autoevaluare a nivelului de digitalizare în organizația aplicanță
   • Feedback despre Meet and Code
   • Poze, videoclipuri și materiale informative despre eveniment

   Pe lângă chestionarele completate de către organizație, va mai exista și un sondaj pentru participanți care se adresează celor care au beneficiat de un eveniment Meet and Code. Organizația non-profit finanțată este rugată să efectueze acest sondaj la începutul și sfârșitul evenimentului.

   Atunci când furnizează materiale informative, în special imagini și videoclipuri sau nume, organizațiile sunt obligate să respecte legile aplicabile și să scutească Haus des Stiftens și partenerii săi de toate revendicările terților, de exemplu din cauza încălcării drepturilor de autor, drepturilor de marcă, alte drepturi de proprietate industrială și de a despăgubi în această privință. Declarațiile de consimțământ pot fi necesare pentru a proteja drepturile de confidențialitate ale persoanelor înfăptuite (în special în cazul minorilor cu semnătura părinților).

  2. Despre utilizarea resurselor financiare. Confirmarea primirii finanțării.

   Organizaţiile non-profit care au primit finanţare vor furniza Asociației Techsoup o confirmare de primire a finanțarii primite în cadrul iniţiativei Meet and Code în termen de 2 zile lucrătoare după transferul sumei acordate de Asociația Techsoup.

  3. Termen limită de depunere a rapoartelor

   Sondajele de rapoartare a evenimentelor trebuie completate de către organizaţiile non-profit finanţate în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului.

  Communicare

  Asociația Techsoup, compania SAP, Haus des Stiftens și ceilalți parteneri TechSoup Europe au dreptul să folosească rapoartele, imaginile, videoclipurile, logo-urile, toate informațiile furnizate de organizațiile participante, informațiile despre participanții la evenimente și despre câștigătorii competiției în cadrul propriilor raportări.

  Pentru promovarea evenimentelor, organizațiile au obligația de a utiliza logo-ul Meet and Code în activitățile lor de promovare pentru evenimentele sponsorizate. Utilizarea corectă a siglei este explicată în ghidul de identitate vizuală (disponibil în engleză). Utilizarea necorespunzătoare a siglei Meet and Code poate fi sesizată de către Asociația Techsoup de pe adresa e-mail romania@meet-and-code.org

  Public Communication

  The project partners are entitled to fully use the above-mentioned reports and survey results, including the information material provided, as well as information on participants and winners of the award with the associated event ideas - as part of their own reporting. The applicant agrees to this by submitting the ideas and providing further information in the course of its participation.

  In order to strengthen the idea of Meet and Code, the organizations are obliged to use the Meet and Code logo in their public relations activities related to sponsored events. The correct use of the logo is explained in the style guide. The use of the logo must be documented by email to contact@meet-and-code.org  În plus, încurajăm organizațiile să folosească hashtag-urile inițiativei: #meetandcode, #codeEU, #amazonfutureengineer și #SAP4Good în comunicarea lor pe rețelele de socializare. Meet and Code va oferi un spațiu special pe rețelele de socializare care va afișa toate postările folosind hashtag-ul menționat și le va prezenta pe site-urile Meet and Code.

  Meet and Code este aliniată cu misiunea Europe Code Week și are ca scop consolidarea acestei inițiative la nivel european. În consecință, încurajăm toate organizațiile non-profit finanțate să înregistreze evenimentele Meet și Code și pe site-ul oficial Europe Code Week.

  Răspundere

  Organizaţia non-profit care a făcut propunerea este responsabilă pentru gestionarea și derularea evenimentului. Partenerii iniţiativei Meet and Code nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește evenimentul sau implementarea acestuia. Partenerii iniţiativei nu sunt răspunzători pentru daune, pierderi sau vătămări suferite de participanţi, persoane terţe sau persoane juridice ca urmare a înregistrării sau organizării unui proiect. Partenerii iniţiativei nu sunt responsabili pentru obligaţiile legale faţă de participanţi în legătură cu performanţele evenimentului, indiferent dacă obligaţiile se referă sau nu la sursele de finanţare.

  Partenerii iniţiativei nu sunt responsabili pentru daunele cauzate calculatoarelor în legătură cu participarea sau descărcarea de materiale în contextul iniţiativei Meet and Code.

  Evenimente nerealizate. Fonduri reziduale

  În cazul în care un proiect nu este derulat din orice motiv sau care rămân cu fonduri reziduale după implementare, solicitantul este obligat să raporteze acest fapt către Asociația Techsoup fără întârzieri nejustificate și poate sugera proiecte similare care ar putea fi finanțate din astfel de fonduri reziduale.

  La discreția Asociației Techsoup, orice sumă de fonduri reziduale trebuie să fie restituită Asociației Techsoup sau utilizată în anul calendaristic curent, în conformitate cu toate regulile și reglementările aplicabile pentru proiectele caritabile similare cu proiectul depus (cu subiecte de programare și tehnologie). În ultimul caz, solicitantul este de acord să asigure și să-și asume răspunderea că aceste fonduri reziduale pot fi utilizate numai în scopuri caritabile. În cazul utilizării fondurilor pentru un proiect similar, rămâne în vigoare obligația solicitantului de a raporta utilizarea acestor resurse financiare fără întârzieri nejustificate.