Newsletter

Да конструираме сортиращ Lego робот

Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Descrição Опазването на планетата и замърсяването на околната среда са важни теми, с които е наясно почти всеки жител на Земята. Въпреки това, ние хората често си позволяваме да изхвърляме боклук на произволни места или често домакинствата не събират разделно отпадъците си. Боклука, след като се изхвърли, отива в депа, където се сортира. Това сортиране може да се извършва от машини – роботи, които определят вида на отпадъка и го поставят в правилният контейнер.
В тази работилница ще си изобретим прототип на такава сортираща машина. Ще конструираме Lego робот, който сортира лего елементи по цвят и ще ги поставя на различни места в зависимост от цвета.
Ще положим основите на роботиката, алгоритмичното мислене и програмиране.Localização

Faixa etária 12 - 18

Dificuldade

Tipo Evento Offline

Data 19.10.2019    10:00 - 12:00

Morada бул. "Стефан Стамболов"№19
8000 Бургас

Máx. de Participantes 20 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code Programação pelo planeta

Contacto Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас Website: https://pmgbs.com/
Email da pessoa de contacto: tanya_evt@yahoo.co.uk

Partilhar nas Redes Sociais