Polityka Prywatności


Jako operator strony www.meet-and-code.org, zespół Haus des Stiftens gGmbH dziękuje za korzystanie ze strony oraz zainteresowanie. Ochrona danych osobowych użytkowników odwiedzających portal jest dla całego naszego zespołu bardzo ważną kwestią.

W poniższym oświadczeniu pragniemy poinformować, jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy gdy użytkownicy korzystają z naszej strony i w jakim celu je przetwarzamy.

W związku z dalszym rozwojem naszej oferty lub zmianami w regulacjach prawnych i oficjalnych wymaganiach, koniecznym może okazać się wprowadzenie zmian w poniższej Polityce prywatności. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności każdorazowo podczas wizyty na stronie.

 1. Dane osobowe

  Dane osobowe to dane, które zawierają szczegółowe informacje osobowe lub sytuacyjne dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dane zapewniające anonimowość oraz dane statystyczne uniemożliwiają powiązanie informacji z konkretną osobą, chyba że podjęty został znaczny wysiłek w tym celu, nie są klasyfikowane jako dane osobowe.

  Zasadniczo, użytkownik może przeglądać stronę nie ujawniając przy tym swojej tożsamości. Niemniej jednak, opisane poniżej dane osobowe są zbierane podczas korzystania ze strony.

 2. Przetwarzanie aplikacji grantowych i aplikacji do Meet and Code Award

  a) Zanim użytkownik reprezentujący organizację prześle wniosek o grant Meet and Code oraz zgłosi wydarzenie do udziału w Meet and Code Award, konieczne jest zarejestrowanie organizacji oraz zweryfikowanie jej statusu non-profit. Proces weryfikacji i kwalifikacji organizacji przeprowadzony będzie przez partnera sieci TechSoup Europe działającego w kraju organizacji aplikującej (lista wszystkich partnerów TechSoup Europe dostępna jest na http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). Po kwalifikacji organizacji przez partnera TechSoup, informacje o organizacji podane w procesie weryfikacji, jak również wynik końcowy kwalifikacji, przekazane zostaną Haus des Stiftens gGmbH w celu dalszego postępowania.

  b) Jeżeli użytkownik i organizacja zostaną zarejestrowani (jak opisano w punkcie powyżej) i aplikują o grant oraz zgłaszają udział w Meet and Code Award, w ramach całego procesu zbieramy i przetwarzamy różnorodne dane. Głównie są to podstawowe informacje o organizacji, ale częściowo zbierane i przetwarzane są także dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko w organizacji, numer telefonu osoby kontaktowej).

  Wszystkie zebrane dane będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do procesu grantowego oraz umożliwienia udziału w Meet and Code Award.

  c) Za wyjątkiem Niemiec, Austrii i Szwajcarii, za koordynowanie procesu grantowego w innych krajach odpowiedzialni są poszczególni partnerzy sieci Techsoup Europe. Dlatego też, jeżeli Twoja organizacja zarejestrowana jest poza granicami Niemiec, Austrii lub Szwajcarii, dane osobowe udostępnione będą przez nas także partnerowi sieci TechSoup Europe właściwemu dla kraju użytkownika w celu koordynacji procesu grantowego.

  Lista partnerów TechSoup Europe dostępna jest pod adresem: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/. W zależności od kraju może skutkować to przekazaniem danych osobowych partnerowi TechSoup Europe, który zlokalizowany jest poza granicami UE. W przypadku niektórych z tych krajów Komisja Europejska zdecydowała, że nie zapewniają one odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Odbiorcom z tych krajów zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zawierając standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Na żądanie przekażemy kopię wyżej wspomnianych klauzul umownych.

  d) Haus des Stiftens (dla wniosków z Niemiec, Austrii i Szwajcarii) oraz właściwy partner sieci TechSoup Europe (dla wniosków z pozostałych krajów) w procesie oceny wniosku grantowego Twojej organizacji może uzyskać wsparcie firmy SAP SE i/lub lokalnych spółek grupy SAP (lista wszystkich spółek grupy SAP dostępna jest tutaj: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf). Przetworzenie wniosku Twojej organizacji może więc wiązać się z przekazaniem Twoich danych firmie SAP SE i/lub innym spółkom grupy SAP.

  e) Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jak opisano powyżej zawarta jest w Artykule 6 (1)(f) rozporządzenia RODO, tj. równoważącym interesy stron na podstawie uzasadnionego interesu przeprowadzenie projektu Meet and Code.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu raportowania, planowania i przeprowadzania działań marketingowych

  Ponadto, dane przekazane w ramach wniosku o przyznanie grantu, zostaną przez nas wykorzystane w celu raportowania oraz planowania. Możemy wykorzystywać je także, aby informować Cię w przyszłości o podobnej działalności Haus des Stiftens gGmbH. W tym celu możemy także wysyłać analogiczne maile na adresy e-mail podane w trakcie procesu rejestracyjnego (przy założeniu że adresy te są zaakceptowane w świetle obowiązującego prawa i użytkownik nie wyraził swojego sprzeciwu). Jeżeli prześlemy tego typu wiadomości e-mail, będziemy śledzić, które z nich zostały otwarte oraz na które podane w nich linki użytkownik kliknął. Na podstawie tych danych dotyczących naszych maili, będziemy starali się optymalizować naszą komunikację z Tobą aby wysyłać jedynie istotne i interesujące dla Ciebie informacje.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych zawarta jest w Artykule 6 (1)(f) rozporządzenia RODO, tj. równoważącym interesy stron na podstawie uzasadnionego interesu promowania organizacji non-profit oraz społeczeństwa obywatelskiego.

  Użytkownik ma jednak prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu swoich danych osobowych, opisanemu w tej sekcji, np. wysyłając prośbę mailem na adres poland@meet-and-code.org.

 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu optymalizacji strony

  Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę, dla celów analizy i optymalizacji naszych aktywności w internecie, przechowujemy i przetwarzamy różnego rodzaju dane. Wykorzystujemy do tego narzędzia analityki stron internetowych opisane poniżej. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń systemu (np. uniknięcia nadużyć) oraz zdiagnozowania błędów, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Art. 6 (1) (f) przepisów RODO (UE). Zbieramy także w celach marketingowych dane statystyczne, o ile nie stwierdzimy, że naraziłoby to interesy naszych użytkowników.

  a) Logi

  Podczas odwiedzania i korzystania ze strony przez użytkownika nie tworzymy rejestrów zdarzeń (tzw. logów), które umożliwiłyby wyciągnięcie wniosków o danym użytkowniku.

  Zbieramy jedynie informacje zagregowane dotyczące korzystania ze strony. Robimy to dla celów statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa systemu (uniknięcia nadużyć) oraz diagnostyki błędów, aby odpowiednio zoptymalizować naszą stronę.

  b) Ciasteczka (Cookies)

  Ciasteczka to małe pliki tekstowe wysyłane z serwera webowego do przeglądarki użytkownika, zapisywane oraz przechowywane w celu późniejszego ich odzyskania i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony. Wykorzystujemy tzw. sesje ciasteczek, aby zwiększyć atrakcyjność platformy oraz umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Ciasteczka są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

  Korzystamy także z ciasteczek długoterminowych, które głównie wykorzystywane są w celu zapisania stałych ustawień strony dla wybranego użytkownika. Ciasteczka te umożliwiają nam analizę sposobu korzystania ze strony i dzięki nim możemy dostosowywać ją do indywidualnych preferencji użytkowników.

  W tym względzie, przechowujemy dane nie odwołując się do tożsamości odwiedzających i nie tworząc profilu użytkownika.

  Użytkownik może zablokować przechowywanie ciasteczek na swoim komputerze zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki, w taki sposób, aby ciasteczka nie były akceptowane. Jednakże, w pewnych przypadkach może to ograniczyć niektóre z funkcji dostępnych online oraz niektóre z naszych usług.

  c) Google Analytics

  Ta strona korzysta z Google Analytics, czyli usługi analityki stron internetowych oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

  Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka wspomniane wyżej w sekcji b).Przeglądarka użytkownika przekazuje informacje generowane przez ciasteczka dotycząca korzystania ze strony do serwerów Google w Stanach, gdzie przechowywane będą do 14 miesięcy. W chwili obecnej nie ma decyzji Komisji Europejskiej, informującej że USA zapewnia stosowny poziom ochrony danych osobowych. Firma Google zobowiązuje się jednak do stosowania EU-USA Privacy Shield Framework w formie określonej przez Departament Handlu USA, dotyczącego zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich UE. Więcej informacji na ten temat dostępne jest tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en .

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics dostępne jest w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

  Użytkownik ma możliwość uniemożliwić zbieranie i przesyłanie do firmy Google danych dotyczących korzystania ze stron internetowych (w tym adresu IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalownie wtyczki do przeglądarki dostępnej tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

  d) Śledzenie konwersji przez Google

  Ta strona korzysta z programu “Google AdWords” do zarządzania reklamami online, a także ze śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Ciasteczka umożliwiające śledzenie konwersji ustawiane są w przeglądarce użytkownika jeśli kliknie on w reklamę od Google. Ciasteczka te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowym identyfikujących użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedzi konkretną stronę tej witryny, a ciasteczka nie stracą ważności, wraz z Google będziemy mogli stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczka. W związku z tym, ciasteczka nie mogą zostać wyśledzone poprzez strony klientów Google AdWords. Informacje zebrane przez ciasteczka konwersji są wykorzystywane do zebrania zagregowanych statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zaakceptowali śledzenie konwersji. Klienci informowani są o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzącą konwersję. Jednakże, śledzenie konwersji przez Google nie zapewnia żadnych danych, które umożliwiłyby im zidentyfikowanie konkretnych użytkowników.

  Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu konwersji, może odmówić wymaganego ustawienia ciasteczek – przykładowo, poprzez ustawienia przeglądarki, które blokują automatyczne ustawienia ciasteczek. Użytkownik może także zablokować konkretnie ciasteczka umożliwiające śledzenie konwersji poprzez zmianę ustawień przeglądarki tak, aby blokowała ona ciasteczka z domeny "googleadservices.com".

 5. Linki do innych stron

  Nasza strona zawiera linki do stron zewnętrznych, które mogą korzystać z ciasteczek lub zbierać i przetwarzać dane osobowe. Nie mamy nad tym kontroli i nie jesteśmy w stanie poinformować o tym użytkownika z wyprzedzeniem. Poniższe oświadczenie ochrony danych osobowych ma zastosowanie tylko w przypadku tej strony. Strony przekierowujące na naszą stronę oraz strony, do których linki znajdują się na naszej stronie nie są nim objęte.

 6. Media społecznościowe

  Na tej stronie wtyczki do Facebooka oraz Twittera są domyślnie wyłączone. Aby korzystać z wtyczek mediów społecznościowych, użytkownik musi je włączyć klikając na odpowiedni przycisk. Tak długo jak wtyczka nie jest włączona, żadne dane nie będą przesyłane. Po jej aktywowaniu, wtyczka mediów społecznościowych połączy się z serwerami Facebooka oraz Twittera i pozostanie aktywna, tak długo jak nie zostanie ponownie wyłączona lub użytkownik nie usunie ciasteczek (patrz „Ciasteczka” powyżej). Włączenie wtyczki tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem danego dostawcy. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez dostawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje te dane z odwiedzaną stroną. Dlatego też, nie mamy żadnego wpływu na ilość danych zebranych przez wtyczkę.

 7. Open Street Map

  Na niektórych podstronach korzystamy z treści zapewnionych przez OpenStreetMap, aby wyświetlać interaktywne mapy i tworzyć trasy dojazdu. OpenStreetMap to usługa dostarczana przez OpenStreetMap Foundation (“OSMF”), St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UK.

  Jeśli użytkownik odwiedza stronę zawierającą mapę OpenStreetMap, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami OSMF. Zawartość mapy przesyłana jest przez OSMF bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dlatego też, nie mamy kontroli nad ilością danych zbieranych w tym procesie przez OSMF.

  Więcej informacji dotyczących celu oraz zakresu zbierania danych, jak również ich dalszego przetwarzania oraz korzystania z nich przez OSMF, praw użytkownika i ustawień prywatności można znaleźć w Polityce prywatności OSMF na https://wiki.osmfoundation.org/wiki/GDPR_Privacy_Statement.

 8. Prawa użytkownika w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

  Na życzenie użytkownika w dowolnym momencie zapewnimy mu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych (szczegółowy opis zakresu prawa do informacji: Art. 15 RODO). Niemniej jednak, gdyby zdarzyło się w pojedynczych przypadkach, pomimo naszych starań zapewnienia poprawnych i aktualnych danych, że przechowujemy niepoprawne i niepełne dane osobowe, niezwłocznie skorygujemy je na życzenie użytkownika (Art. 16 RODO). W zakresie w jakim użytkownik zażyczy sobie usunięcia swoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane, bezzwłocznie spełnimy to życzenie, o ile usunięcie tych danych nie jest sprzeczne z dokumentacją ustawową, obowiązkiem przetrzymania lub prawem do przetwarzania (Art. 17 RODO). Alternatywą do usunięcia danych jest zażądanie przez użytkownika ograniczenia przetwarzania jeśli uważa on, że dane są niepoprawne lub przetwarzane bezprawnie lub jeśli dane te nie są już potrzebne ale użytkownik potrzebuje ich aby dochodzić, egzekwować lub bronić swoich praw (Art. 18 RODO). Ponadto, użytkownik ma prawo otrzymać w dowolnej chwili udostępnione nam dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub zażyczyć sobie przesłanie do innego usługodawcy (Art. 20 RODO (UE)).

  Jeżeli użytkownik uważa, że nasze operowanie danymi osobowymi nie jest zgodne z ochroną zapewnioną przez RODO, ma prawo wnieść skargę w dowolnej chwili do instytucji nadzorującej kwestie związane z ochroną danych osobowych.

  Wszelkie pytania i prośby dotyczące tu opisanej ochrony danych osobowych powinny być kierowane na poniższy adres.

 9. Administrator danych i inspektor danych osobowych

  Za przetwarzanie danych opisane w tym oświadczeniu odpowiada:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  Landshuter Allee 11, 80637 Monachium, Niemcy
  Telefon: +49 (0)89 744 200 210
  E-Mail: muenchen@haus-des-stiftens.org

  Adres kontaktowy, na który można kierować pytania i prośby związane z ochroną danych:

  Adres powyżej lub mailowo na adres poland@meet-and-code.org

  Zachęcamy także do kontaktowania się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

  Halyna Tzimas
  Privacy officer
  Haus des Stiftens gGmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Munich
  E-mail: datenschutz@hausdesstiftens.org
  http://www.hausdesstiftens.org

  Maj 2019