Newsletter

boostup your skills | Digital Product Building

Nadácia SPŠE Prešov

Opis Túžite po budovaní digitálnych produktov? Na tomto online workshope posuniete svoj nápad v ceste za jeho úspechom.

Workshop je zameraný na teoretické a následné praktické osvojenie techník pre dizajnovanie a development digitálneho produktu s populárným nástrojom Figma a low-code technológiami.

- Brainstorming
- User & Market Research
- Návrh Flowu Aplikácie
- Dizajn Wireframov
- Návrh Použitých Technológií
- Definovanie vizuálneho štýlu
- Dizajn Lo-Fi a Hi-FI
- Vytvorenie prototypu aplikácie
- HTML & CSS
- Low-Code
- Builder Elementor & Platforma Bubble

Podujatie je zamerané pre záujemcov a začiatočníkov v oblasti vývoja digitálnych produktov vo veku 15-24 rokov.

Registrácia bude zverejnená na https://boostup.sk.


Grupa wiekowa 15 - 24

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 12.10.2022    17:00 - 20:00

Maksymalna liczba uczestników 35 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Strona internetowa: https://boostup.sk
Adres e-mail osoby kontaktowej: chovancova@spse-po.sk

Udostępnij