Newsletter
Apply for Awards

Przygoda w Lubitece

Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń

Opis Kodowanie i programowanie odgrywa istotną rolę przez nasze wydarzenie uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Wyzwoli u uczestników zdolności logicznego rozumowania, kreatywności, myślenia analitycznego, dokładności oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Organizowane wydarzenia pokaże młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Będą oni dobrze się bawić i miło spędzać czas w bibliotece, a przy okazji gimnastykować szare komórki. Głównym celem eventu jest wprowadzenie młodych uczestników w świat kodowania i programowania jako nowoczesnej formy edukacji. Dziś programowanie jest jak „trzeci język”, który warto znać oprócz języka ojczystego i obcego. To umiejętność uważana za jedną z najważniejszych kompetencji XXI w., by w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy. Poprzez event biblioteka zaprezentuje się – mieszkańcom, partnerom, władzom samorządowym – jako nowoczesna, otwarta, dostrzegająca nowe trendy instytucja oraz miejsce zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Wydarzenie kierowane jest dla dzieci i młodzieży.

Grupa wiekowa 11 - 14

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 16.10.2021    11:00 - 15:00

Maksymalna liczba uczestników 3 spotkania po 15 osób Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny


Kontakt Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń Strona internetowa: http://www.sciezkamarzen.pl/
Adres e-mail osoby kontaktowej: kontakt@sciezkamarzen.pl

Udostępnij