Newsletter

Adafruit Circuit Playground Online Workshop 2021

Združenie rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Opis Cieľom nášho online workshopu je predstaviť kreatívne možnosti Adafruit Circuit Playground Express pre študentky odboru odevný dizajn. Prvú technickú inštruktáž k Adafruit Circuit Playground Express získajú účastníčky už v škole pred začiatkom workshopu. Následne si vyskúšajú online programovanie pod vedením lektorky, svoje programy sa naučia nahrať do reálnych minipočítačov a otestovať. Po skončení online workshopu budú mať priestor na vytvorenie a odskúšanie svojich vlastných projektov, z ktorých urobia krátku dokumentáciu spolu so sprievodnými fotografiami a zverejnia to na stránke podujatia. Cieľovou skupinou sú žiačky prvého a druhého ročníka na ŠUP v Košiciach. Keďže dievčatá nemajú žiadne skúsenosti s programovaním takýchto minipočítačov, bude to pre nich pomerne veľká výzva vyskúšať si takéto aktivity a spoločne sa pokúsime vymyslieť nové odevné doplnky alebo textilné hračky riadené programovateľnými minipočítačmi s podporou senzorov a výstupných prvkov. Registrácia na podujatie prebehne online formou u lektorky cez školské komunikačné prostredie.

Grupa wiekowa 15 - 17

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 11.10.2021    16:00 - 17:30

Maksymalna liczba uczestników 20 Brak wolnych miejsc na wydarzenie.


Kontakt Združenie rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach Strona internetowa: https://sites.google.com/view/acponlineworkshop/
Adres e-mail osoby kontaktowej: tkacova1@edu.supke.sk

Udostępnij