Newsletter

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Opis Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Grupa wiekowa 10 - 24

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Maksymalna liczba uczestników 30 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Strona internetowa: https://keepcode.sk/
Adres e-mail osoby kontaktowej: chovancova@spse-po.sk

Udostępnij