Découverte des probabilités avec la programmation en Python

La Releve du Futur

Opis Au travers d'un langage de programmation utilisé par les professionnels, les jeunes apprendront les bases en probabilité :
1) La notion de variable aléatoire et d’expérience aléatoire, la distribution d’une variable aléatoire
2) Estimation de paramètres de variables aléatoires
3) Pari et variables aléatoiresLokalizacja

Grupa wiekowa 12 - 18

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 14.10.2019    18:00 - 19:00
15.10.2019    18:00 - 19:00
16.10.2019    18:00 - 19:00

Adres 177 rue de Charonne
75011 Paris

Maksymalna liczba uczestników 25 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award Brak uczestnictwa

Kontakt La Releve du Futur Strona internetowa: https://www.larelevedufutur.fr/fr/
Adres e-mail osoby kontaktowej: louis.voravong@larelevedufutur.org

Udostępnij