Newsletter

Karaimska przygoda w języku Scratch

Związek Karaimów Polskich

Opis Wstęp:
Warsztaty online z nauką programowania w języku Scratch to świetna okazja na pierwszą styczność z programowaniem dla dzieci i młodzieży mniejszości etnicznej Karaimów.

Ideą warsztatów jest rozwój umiejętności cyfrowych i logicznego myślenia w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.
W tym celu zostanie użyte środowisko Scratch, szeroko uznane jako doskonały materiał dydaktyczny dla początkujących m.in. z powodu interaktywności i łatwości przyswojenia mechanizmów.
Uczestnicy będą motywowani do rozwiązywania szeregu coraz trudniejszych łamigłówek programistycznych, dostosowanych poziomem trudności do wieku uczestników.

Konspekt przebiegu wydarzenia:
Na wstępie, prowadzący warsztaty zapozna uczestników z podstawami tworzenia algorytmów w środowisku Scratch w formie prezentacji na żywo. Znakomitą większość czasu wydarzenia zajmie rozwój algorytmu gry komputerowej metodą bardzo małych kroków.
Prowadzący przedstawi wyzwanie, przewidziane do rozwiązania w czasie nie dłuższym niż kilka minut. Omówione i zaprezentowane zostaną techniki przydatne do rozwiązania.
Następnie Uczestnicy postarają się rozwiązać problem, kreatywnie wykorzystując zdobytą wiedzę.
Po upływie wyznaczonego czasu przedstawione zostanie przykładowe rozwiązanie i cykl powtórzy się, pogłębiając z każdym krokiem złożoność algorytmów gry.
Na zakończenie, dla chętnych Uczestników przewidziana została możliwość krótkiego zaprezentowania własnego projektu poprzez udostępnianie własnego ekranu.

Grupa docelowa, walory edukacyjne:
Grupą docelową wydarzenia są dzieci i młodzież mniejszości etnicznej Karaimów zamieszkujące w rozproszeniu w Polsce. Mniejszość ta bywa nazywana najmniejszą mniejszością etniczną w Polsce. Motywem tworzonej gry będą wybrane karaimskie zjawiska kulturowe - legendy, tradycyjne potrawy lub opowieści rodzinne, dzięki czemu uczestnicy będą pogłębiać wiedzę o swojej kulturze.

Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać w ramach wydarzenia:
- umiejętność logicznego myślenia,
- umiejętność komunikacji, to znaczy zadawania pytań i komunikowania swoich problemów i sposobów rozwiązania wyzwań,
- znajomość świata algorytmów i technik automatyzacji,
- umiejętność radzenia sobie z problemami, przezwyciężania negatywnych emocji na drodze do sukcesu,
- umiejętność czerpania satysfakcji z własnej pracy umysłowej.


Grupa wiekowa 8 - 14

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 07.10.2023    12:00 - 14:00
14.10.2023    12:00 - 14:00

Maksymalna liczba uczestników 25 Brak wolnych miejsc na wydarzenie.


Kontakt Związek Karaimów Polskich Strona internetowa: https://www.karaimi.org
Adres e-mail osoby kontaktowej: info@karaimi.org

Social media https://www.facebook.com/karaimskiedrogi
https://www.instagram.com/karaimi.pl/
https://www.linkedin.com/company/zwi%C4%85zek-karaim%C3%B3w-polskich/

Udostępnij