Newsletter

Zastrzeżenia


Odpowiedzialność za treść

Dane i informacje zawarte na tych stronach internetowych mają charakter ogólnoinformacyjny. Jako usługodawca zgodnie z § 7 par. 1 TMG (German Telemedia Act), ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak ponoszona dopiero w momencie, gdy znane jest konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza witryna zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, zawsze odpowiada właściwy dostawca lub operator tych stron. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie zamieszczania odnośników. Nielegalna zawartość nie była widoczna w momencie umieszczania łącza. Jednak stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeżeli dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryny na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zamieszczone na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Iw szczególności treści osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.