Newsletter

Meet and Code Award

W tym roku ponownie prezentujemy Meet and Code Award, aby wyróżnić wyjątkowe i innowacyjne pomysły na wydarzenia. Pokazując przykłady najlepszych praktyk, chcemy zachęcić innych do przesyłania swoich pomysłów. Wspólnie możemy przyczynić się do szerzenia edukacji cyfrowej. W tym roku szukamy najlepszych pomysłów w następujących kategoriach.

Kategorie Meet and Code Award w 2021 roku

Kategorie Meet and Code Award 2021 powiązane są z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG). W ramach Meet and Code poszukujemy wydarzeń, które przyczynią się do realizacji tych celów oraz połączą to z tematyką IT i programowaniem.

Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)

Temat równouprawnienia płci i wyrównania szans odgrywa ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Powyższa kategoria ma na celu zniwelowanie nierówności między mężczyznami i kobietami obecnymi w branży IT i programowaniu. Szukamy kreatywnych wydarzeń które przełamują stereotypy i wspierają przyszłe programistki. Przykładowe wydarzenia dla tej kategorii powinny obudzić u dziewcząt zainteresowanie i potencjalną pasję do programowania, przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości rodziców o uprzedzeniach płciowych w edukacji technologicznej.

 

Diversity (Różnorodność)

Życie to różnorodność. Tylko zróżnicowany i otwarty świat może zabezpieczyć naszą przyszłość. W kategorii Diversity szukamy projektów, które w najlepszy sposób zainspirują dzieci i młodzież. Nie tylko do odkrywania tajników IT i programowania, ale także do tworzenia świata równych szans i wzajemnego szacunku. Rozumiemy przez to różnorodność kulturową, religijną i etniczną, jak również różnorodność ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, możliwości fizyczne oraz psychiczne, czy też różnorodne warunki życia i pracy. Wydarzenie w tej kategorii może być skierowane do nieletnich więźniów lub skupiać się na wykorzystaniu technologii na rzecz ludzi z zaburzeniami wzroku czy słuchu.

 

Code for the Planet (Koduj dla planety)

Czy wiedzieliście, że za pomocą technologii można monitorować przemieszczanie się pszczół? W tej kategorii poszukujemy wydarzeń, które połączą programowanie z działaniami na rzecz środowiska. Wszystkie wydarzenia związane z polepszeniem edukacji o zmianach klimatu poprzez zwiększenie świadomości o nich stanowią cenny wkład w Cel nr 13 "Działania w Dziedzinie Klimatu". Przykładowe wydarzenia z tej kategorii mogą dążyć do wykorzystania technologii do pomiaru zanieczyszczenia powietrza lub stworzenia narzędzi zapewniających lepszą wydajność energetyczną.

 

Community (Społeczność)

Społeczność lokalna to bezpieczna sieć dla ludzi, którzy ją tworzą. Wydarzenia z tej kategorii biorą pod uwagę aspekty lokalne i specyficzne potrzeby społeczności oraz poprzez pasję do spotykania się i kodowania zbliżają ludzi, którzy mają podobne cele, pomysły i mieszkają w tej samej okolicy. Przykładem takiego wydarzenia może być wspólna praca przy lokalnej platformie.

 

Code for Europe (Koduj dla Europy)

Współpraca jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o pokonywanie trudności i wyzwań związanych z cyfryzacją UE. Ściśle związana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 17 (SDG) nr 17 Partnerstwa na rzecz celów, ta kategoria ma na celu zainicjowanie międzynarodowej współpracy między firmami oraz zjednoczenie dzieci z różnych środowisk poprzez spotkania w ramach Meet and Code. Wydarzenia w tej kategorii obejmują: bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów internetowych, szukanie sposobów, które mogą pomóc zbliżyć dzieci i młodzież różnych narodowości, walka z dezinformacją i zwalczanie fałszywych wiadomości (fake news), a także kreatywne rozwiązania, które będą odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania cyfrowe w całej Europie.

Jury Meet and Code Award 2021

Barbora Buhnova

Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU)

Barbora (in short Bara) is an Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU), Faculty of Informatics (FI MU) in Brno, Czech Republic. Following her research career in Germany and Australia, she now leads multiple research teams at the Faculty of Informatics MU and Czech CyberCrime Centre of Excellence C4e.

Next to her academic activities, she is passionate about tech education and being a Co-Founding and Governing Board member of Czechitas, a non-profit organization aiming at making IT skills more accessible to youth and women (with over 30,000 graduates).

Bara is a member of multiple initiatives engaging more women in tech, such as Informatics Europe working group: Women in Informatics Research and Education (WIRE), and EUGAIN: European Network for Gender Balance in Informatics, which reach across the European continent. Furthermore, she is a devoted speaker and author of multiple research studies on gender-sensitive tech education.

Bara was inspired to become a Meet and Code jury member because she enjoys seeing new talent in tech and making sure everyone feels encouraged to give it a try. She is not only inspired by great ideas, but the actual idea-makers.

Clemens Frede

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Członek Zarządu, Haus des Stiftens gGmbH, Monachium

Clemens Frede jest odpowiedzialny za wdrażanie jednostki biznesowej „Zaangażowanie korporacyjne i organizacje non-profit” w Haus des Stiftens gGmbH od 2008 roku. Dzięki współpracy z ponad 100 partnerami, ponad 80 000 organizacjii non-profit jest obecnie wspieranych za pośrednictwem platform i programów cyfrowych. Ściśle współpracuje z kluczowymi graczami z branży IT i posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze non-profit. Clemens Frede urodził się w Ravensburgu w 1978 roku i studiował socjologię i nauki polityczne na Uniwersytecie w Moguncji. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Gabi Zedlmayer

Board Advisor and former VP & Chief Progress Officer at HP and Hewlett Packard Enterprise

Gabi Zedlmayer is an award-winning social innovator who has worked with numerous global organizations to solve social and environmental issues in collaboration with non-profit organizations, governments, customers, and partners. She is also exploring how technology is changing how we live and work and is advising companies on how to implement critical strategies to successfully compete in the digital world. In her last corporate role, she served as Chief Progress Officer for Hewlett Packard Enterprise with worldwide responsibility.

Gabi is currently Advisor to the University of People, Georgia State University, and a member of the “Hochschulrat” at the University of Bayreuth. She also serves on the Board of MS. AI Nemes Ventures and is a member of the prestigious Münchner Kreis. Previous Board roles include the HP and Hewlett Packard Enterprise Board Germany, Junior Achievement (JA) Europe, EU commission e-Skills Leadership Board, and the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council of Social Innovation.

As a Meet and Code jury member, Gabi is looking forward to being inspired by the great ideas submitted by NPOs across Europe.

Anna Sienicka

Wiceprezeska TechSoup, Europe

Anna Sienicka odpowiedzialna jest za strategię TechSoup w Europie. Wytycza także kierunek rozwoju sieci TechSoup Europe. Sieć ta składa się z 24 organizacji obejmujących 44 kraje Europy i wspiera inne organizacje pozarządowe poprzez zwiększanie ich potencjału. TechSoup Europe obsługuje ponad 400 000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych umożliwiając od swojego powstania zaoszczędzenie miliardów euro przez trzeci sektor. Do obowiązków Anny Sienickiej należy również odgrywanie centralnej roli podczas rozwijania oraz skalowania ukierunkowanych społecznie rozwiązań technologicznych w obrębie sieci oraz regionu.

Jak wziąć udział w Meet and Code Award 2020?

 

Krok 1: Rejestracja

Każdy zatwierdzony event Meet and Code może wziąć udział w Meet and Code Award. Po zakończeniu swojego wydarzenia możesz zgłosić zgłosić je do konkursu. Rejestracja rozpocznie się 1 listopada 2021 roku i potrwa do 15 grudnia.

Aplikuj teraz!

Wskazówka: Pamiętaj że dla naszej komisji kluczowe są: wybór odpowiedniej kategorii, użycie innowacyjnych pomysłów, inspirujące zdjęcia/grafiki z wydarzenia, informacja zwrotna od uczestników i trenerów, jak również punktualność nadesłania zgłoszenia.

Krok 2: Selekcja jury

Po wstępnym wyborze najlepszych wydarzeń z każdego państwa przez lokalnego partera TechSoup, jury wybiera po trzech finalistów w każdej z pięciu kategorii, a wśród nich - zwycięzców. Wygrane projekty z każdej kategorii będą ogłoszone podczas Award Weekend.

Zaproszenie na Meet and Code Award Weekend i nagroda pieniężna

Trzy najlepsze wydarzenia z każdej kategorii tworzą grono 15 finaliastów. Każdy z finalistów może wybrać maksymalnie 2 osoby ze swojej organizacji, do uczestnictwa w Award Weekend. Zwieńczenie konkursu odbędzie się na początku 2021 roku w Europie. Zwycięzca każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 euro.