Inicjatywa

O Meet and Code

Organizatorzy Meet and Code:

  • SAP: Sponsorem inicjatywy jest firma SAP, która zapewnia również wsparcie i inne zasoby skierowane do organizacji pozarządowych.
  • Haus des Stiftens gGmbH (HDS): Inicjatywa została opracowana przez HDS, organizację odpowiedzialną także za wybór wydarzeń, które otrzymają grant w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, jak również koordynację środków zarządzanych przez pozostałych partnerów TechSoup Europe.
  • Partnerzy TechSoup Europe: Organizacje, które odpowiadają za promocję, koordynację i dystrybucję grantów zapewnionych przez firmę SAP w poszczególnych krajach objętych inicjatywą. Większość partnerów należy do sieci TechSoup Global i zapewnia połączenie między światem nowych technologii a trzecim sektorem. Sieć TechSoup Europe składa się z 24 organizacji partnerskich, które docierają do ponad 400 000 organizacji pozarządowych z 48 krajów Europy. W Polsce za realizację projektu odpowiada Fundacja TechSoup prowadząca program TechSoup Polska, Technologie.org.pl oraz różnorodne działania edukacyjno-informacyjne skierowane do organizacji pozarządowych, a także koordynująca działania sieci TechSoup Europe.

Cel

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a poprzez odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania będą motywowani i zachęcani do rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Idea

Europejski Tydzień Kodowania (ETK) odbędzie się między 6 a 21 października. Idea ETK została opracowana przez Young Advisors, grupę doradczą Neelie Kroes, byłą Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej i jest wspierana przez Komisję Europejską. W ramach inicjatywy Meet and Code przewidywane jest dofinansowanie do kwoty 400 € na wydarzenie promujące programowanie lub nowe technologie i zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Grupa docelowa

Uczestnikami wydarzeń mogą być dzieci i osoby w wieku od 8 do 24 lat, które zostaną wprowadzone w świat technologii i programowania.

Organizatorzy wydarzeń

Wydarzenia mogą być zaplanowane i zrealizowane przez różnego rodzaju grupy społeczne m.in. działające przy szkołach, ekspertów i przedsiębiorstwa z branży IT lub kluby informatyczne. Jednakże, aby uzyskać dofinansowanie, główny organizator wydarzenia musi być organizacją pozarządową, np. stowarzyszeniem sympatyków szkoły lub rodziców i nauczycieli.

Zgłoszenia

Pomysły na wydarzenia można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie www.meet-and-code.org od 04.06.2018 do 15.09.2018. Mile widziane jest zgłaszanie przez organizacje więcej niż jednego pomysłu. Każde wydarzenie ocenione pozytywnie otrzyma maksymalnie 400 € na realizację.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa dostępne są tutaj.

Format wydarzenia

Wydarzenie może być w formie hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia filmowego, zawodów, nocy kodowania, kursu dotyczącego robotyki itp. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Więcej pomysłów na wydarzenia, prezentacji oraz przydatnych narzędzi na http://codeweek.eu/resources/.

Kraje

W ramach inicjatywy Meet and Code wspieramy wydarzenia w następujących krajach: Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kazachstan, Macedonia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.