Nyheitsbrev

Søk etter artikkelen dinInspirasjonsbibliotek for Meet and Code

Koderessursar og innhald for arrangementet ditt

Ønsker du å organisere eit kodearrangement som ein del av Meet and Code? Eller du har deltatt på eit Meet and Code-arrangement og ønsker å lære meir om IT og programmering?

Du kan finne bra ressursar, presentasjonar, verktøy og lenker for dei ulike læringsnivåa - frå nybyrjar til avansert – i Kodeinspirasjonsbiblioteket for Meet and Code.

Haus des Stiftens påtar seg ikkje noko ansvar for innhaldet som blir levert av tredjepart.


Ingen innsendingar i denne oversikta eller dette utvalet


Veit du om nokre bra ressursar vi ikkje har lista opp her? Del dei med oss og nettverket i Meet and Code! Berre send oss ein kort epost til Charity Digital.

Har du gode ressursar og godt innhald frå det siste kodearrangementet du ønsker andre kan lære frå? Ønsker du å dele det i Inspirasjonsbiblioteket for Meet and Code? Kontakt oss og send oss:

  1. ressursane du øsnker å dele i eitt dokument
  2. information about your
  3. gi signert løyve for å godta at vi kan laste opp og dele innhaldet ditt
  4. Skriv litt informasjon om innhaldet ditt inkludert tittel, kort skildring, målgruppe for innhaldet og vanskelegheitsgrad.

Takk for at du støttar Meet and Code-nettverket og delar ideen din!