Nyheitsbrev

Meet and Code Award

Meet and Code Award presenterer og heidrar dei beste arrangementsideane. Målet er å inspirere andre til å gjere det same i løpet av dei neste åra, fordi digital utdanning er så viktig. Vi ser fram til å sjå dei beste ideane i følgjande kategoriar.

Award-katergoriar

Dei fem kategoriane for Meet and Code Award 2021 samsvarar med FNs bærekraftsmål. Meet and Code ser etter arrangement som bidrar til å nå desse måla og som kombinerar dei med IT og koding.

 

Jenter gjer IT!

Likskap mellom kjønn spelar ei viktig rolle i dagens moderne og inkluderande samfunn. Målet for denne priskategorien er å minske gapet mellom kjønn i IT og koding. Vi ser etter kreative arrangement som bygg ned stereotypar og byggjar opp jenter når det kjem til koding. Arrangement i denne kategorien kan til dømes fokusere på å tenne interessa for koding og vise kor kjekt det kan vere, spesielt for jenter, medan ein får foreldre til å bli klar over kjønnskilnadar i teknologiutdanninga.

Enter caption here

Mangfald

Engasjement for mangfald er kritisk for suksess på individ- og organisasjonsnivå, og vi blir sterkare ved å omfavne ulike perspektiv kultur, religion, etnisk opphav, alder, kjønn og seksuell orientering. I kategorien Mangfald ser vi etter dei ideane som inspirerer barn og unge til ei verd med like moglegheiter. Vi utvidar også dette til å gjelde for mentale og fysiske ferdigheiter og ulike vilkår for å leve og jobbe. Til dømes kan denne kategorien tilpassast unge i fengsel eller fokusere på IT for folk med syn- og hørselshemming.

Enter caption here

Koding for planeten

Visste du at du kan følgje med på bier gjennom moderne teknologi? Vi ser etter arrangement som kombinerer koding og handlingar som hjelper planeten. Alle kodearrangement som betrar undervisning om klimaendring gjennom å gjere for meir medvitne på dette emnet er verdifull bidrag til berekraftsmål 13. Døme på arrangement i denne kategorien kan vere måling av luftforureining eller verktøy for å nytta energien betre. 

Enter caption here

Samfunn

Eit lokalsamfunn er eit sikkerhetsnett for folka som bur der. Arrangementene i denne kategorien vurderer lokale høve og skikkar og tenker på kva akkurat dette samfunnet treng. Arrangementene i denne skal kreativt foreine og fremme samhald mellom menneske og nabolag med liknande interesser og mål gjennom
å "møtast og å kode". Arrangement i dennekan til dømes fungere på ein plattform i lokalmiljøet ditt. 

Enter caption here

Koding for Europa

Å jobbe saman er veldig viktig, spesielt når det kjem til å komme seg over vanskar og utfordringar når det kjem til digitalisering i EU. Denne kategorien er nært knytta til FNs mål for bærekraftig utvikling #17. Måla i denne kategorien søker å sette i gang grenseoverskridande samarbeid mellom bedrifter og foreine barn med ulik bakgrunn og lokasjon gjennom Meet and Code-arrangementer. Arrangementer i denne kategorien inkluderer; trygg og ansvarlig bruk av medier på nettet, og sjå på måter vi kan få ulike born og ungdomar frå ulik nasjonalitet saman, handtere desinformasjon og kjempe mot falske nyheiter og kreative løysingar som taklar dagens digitale utfordringar over heile Europa.

Enter caption here

The Finalists 2020

In 2020, Meet and Code was looking for the third time for best practice events that illustrated how tech can improve lives. Almost 900 events participated in the Meet and Code Awards 2020. The Jury selected 15 exceptional events as finalists. 

The finalists of the Meet and Code Awards 2020 are:

Code for Europe
Organisasjon Arrangement Land
Ivano-Frankivsk IT cluster Вчимося програмувати, мандруючи! Ukraina
De Creatieve STEM Makers United Belgia
Digijeunes Jeunes "makers" européens Frankrike
Sharing Europe Europe Big Quiz Italia


Koding for planeten
Organisasjon Arrangement Land
ЦЕНТР ЄВРОІНІЦІАТИВ' Екологічний IT-Квест Ukraina
Galgahévízi Iskoláért Alapítvány Természetközeli programozás Ungarn
Balally Family Resource Centre Limited Mission Zero Irland


Samfunn
Organisasjon Arrangement Land
The Ural Club of New Trends in Education Хакатон «Сообщество реки Чусовой» Hachathon «Chusovaya River Community» Russland
Paisley YMCA Five days of Code Storbrittania
DENSA Coop Soc Code&LightUp Italia


Mangfald
Organisasjon Arrangement Land
Asoc. Metodelor Alternative de Integrare Socială Programarea pe nevazute: de unde incepem? România
ARSIS Organisation for the social support of youth My Story Hellas
anderskompetent gmbh flyingDigi Østerrike


Jenter gjer IT!
Organisasjon Arrangement Land
Mar de Colores e.V. Webseminar: Cyborg-gewebe Tyskland
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa z.s Holčičí robohraní Tsjekkia
ZAVOD NEFIKS Dekleta ne izdelujejo le piškotov Slovenia


The Jury 2020

Enter caption here

Fabrizia Benini

Head of Unit Digital Economy and Skills at European Commission, Brussels


A lawyer by training, Fabrizia Benini joined the European Commission in 1995.
Throughout her career, she has worked on the intersection between regulatory frameworks and technological developments taking into account the users' perspective. At present, her work focuses on the digital economy, its measurement and the impact digital development may have on the labour market and on skills. Currently one of her main tasks is to devise policy responses to the current digital skills gap.

 

Marc Durando

Executive Director of European Schoolnet, Brussels

Marc Durando has over 35 years’ experience in the field of education and training, both at European and national level. He has worked in the education and training area since 1983, where, after five years in the field of continuing education for enterprises, he developed specific expertise on European cooperation in the field of education and training.

Since September 2006, Marc Durando joined the European Schoolnet network as Executive Director of the European Schoolnet. As a network of 34 ministries of education, European Schoolnet’s mission is to support those ministries, schools, teachers and relevant education stakeholders in Europe in the transformation of education processes for 21st century digitalized societies. More particularly, European Schoolnet’s remit is to identify and test promising innovative practices, share evidence about their impact, and support mainstreaming teaching and learning practices aligned with 21st century standards and expectations for the education of all students.

Enter caption here

Clemens Frede

Head of Business Development and Member of the Management Board, Haus des Stiftens gGmbH, Munich

Clemens Frede has been systematically establishing the business unit "Corporate Engagement & Non-Profits" at the Haus des Stiftens gGmbH since 2008 - in cooperation with more than 100 partners, more than 80,000 non-profit organizations are now supported via digital platforms and programs. He works closely with key players in the IT industry and has many years of experience in the non-profit sector. Clemens Frede was born in Ravensburg in 1978 and studied sociology and political science at the University of Mainz. He is married and has two children.

Enter caption here

Valerie Mocker

Tech-for-Good entrepreneur, member of the supervisory board

Valerie Mocker is founder and managing director of Wingwomen, a platform that brings young digital talents into supervisory and management positions. The lack of young, digital leaders in the field of decision makers is one of the biggest barriers to a successful digital transformation. As a Tech-for-Good investor and former director of the innovation fund Nesta, Valerie has helped leaders and organizations around the world to improve their daily lives through digital innovation. As an international speaker and columnist for Handelsblatt, Valerie promotes a future that everyone can shape and a digitalization that benefits everyone. She is a board member of Wikipedia/Wikimedia DE, was named one of the "40 under 40" executives by Capital Magazine and holds two degrees (summa cum laude) from the University of Oxford.

Enter caption here

Katie Morgan Booth

Head of Corporate Social Responsibility, SAP North America

Katie Morgan Booth is based in the United States, a California native with a passion for volunteering and serving her community. Her early career was spent working within large US focused organizations where she mobilized 100K+ volunteers and managed large multi-million dollar corporate donations to improve communities across North America.  She joined SAP North America in 2013 and now leads Corporate Social Responsibility for the region, in this role she is responsible for bringing the three global CSR pillars: connecting employees to purpose, accelerating best-run non-profits & social enterprises and building digital skills for underrepresented youth to life in North America. She works closely to build impactful partnerships with education partners, youth entrepreneurship non-profits and community organizations. Katie lives in the San Francisco area with her wife and toddler. After surviving a traumatic pregnancy and having a medically complicated infant, she has a personal passion for advocacy work for expecting mothers and helping families find community who are experiencing medical crisis.

Enter caption here

Enter caption here

Dr. Markus Richter

State Secretary at the German Federal Ministry of the Interior, Building and Community and Federal Government Commissioner for Information Technology, Berlin

Dr. Markus Richter was born in Münster/Westphalia in 1976. He has two children.
After studying law at the University of Münster, he received his doctorate in 2003 and completed his practical legal training at the Regional Court in Hamm with the second state examination in law one year later. Since 2005 Dr. Markus Richter has held several positions at the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). There he is involved in human resources, organization, the office of the President and policy issues regarding integration and migration. In 2014, he was appointed Head of IT units at the Federal Office of Administration. From 2015, he returned to the Federal Office for Migration and Refugees as head of the Infrastructure and IT Directorate-General and became Vice-President of the office in 2018. Since May 1, 2020, Dr. Markus Richter has been State Secretary at the Federal Ministry of the Interior, Building and Community and Federal Government Commissioner for Information Technology.

Enter caption here

Anna Sienicka

Vice President of TechSoup Europe, Warsaw

Anna is responsible for the strategic direction of the TechSoup Europe which is part of the TechSoup Global Network that consists of 61 of capacity-building organizations, and serves 1,100,000 registered NGOs, within over 8 billion euros delivered in technology tools and philanthropic services. Her background includes employability, social enterprises, social and digital inclusion, civic technology, as well as the development of friendly policies and a legal environment for civil society. Anna holds master's degrees in both Law and Economy and Society from Warsaw and Lancaster Universities respectively. She was a member of the Minister of Labour’s Public Benefit Work Council and the Polish Prime Minister’s Social Economy Task Force in Poland (under D. Tusk’s administration).

Enter caption here

Hartmut Thomsen

President Middle & Eastern Europe, SAP SE

Hartmut Thomsen is President of Middle and Eastern Europe (MEE). He is responsible for all sales, operations and development of the business in this region, containing the Market Units Germany, Switzerland, CEE (including Austria) and CIS. He reports to Adaire Fox-Martin, member of the Executive Board of SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen is a well-established executive in the market having most recently worked as SAP’s MEE Chief Operating Officer & Head of Cloud and prior to that as Managing Director of SAP Germany from 2012 to 2016. Thomsen joined SAP in 2011 heading up Financial Services and Public Services for SAP Germany. Prior to joining SAP, Hartmut Thomsen held numerous leadership positions at various companies including IBM and Oracle.

Hartmut Thomsen, born in Elmshorn, Germany in 1971, holds a diploma in Economics and Business Administration from the Johann-Wolfgang-Goethe-University in Frankfurt/Main. He is married and has three children.