Nyheitsbrev

Meet and Code Award

Meet and Code Award presenterer og heidrar dei beste arrangementsideane. Målet er å inspirere andre til å gjere det same i løpet av dei neste åra, fordi digital utdanning er så viktig. Vi ser fram til å sjå dei beste ideane i følgjande kategoriar.

Award-katergoriar

Dei fem kategoriane for Meet and Code Award 2021 samsvarar med FNs bærekraftsmål. Meet and Code ser etter arrangement som bidrar til å nå desse måla og som kombinerar dei med IT og koding.

 

Jenter gjer IT!

Likskap mellom kjønn spelar ei viktig rolle i dagens moderne og inkluderande samfunn. Målet for denne priskategorien er å minske gapet mellom kjønn i IT og koding. Vi ser etter kreative arrangement som bygg ned stereotypar og byggjar opp jenter når det kjem til koding. Arrangement i denne kategorien kan til dømes fokusere på å tenne interessa for koding og vise kor kjekt det kan vere, spesielt for jenter, medan ein får foreldre til å bli klar over kjønnskilnadar i teknologiutdanninga.

Enter caption here

Mangfald

Engasjement for mangfald er kritisk for suksess på individ- og organisasjonsnivå, og vi blir sterkare ved å omfavne ulike perspektiv kultur, religion, etnisk opphav, alder, kjønn og seksuell orientering. I kategorien Mangfald ser vi etter dei ideane som inspirerer barn og unge til ei verd med like moglegheiter. Vi utvidar også dette til å gjelde for mentale og fysiske ferdigheiter og ulike vilkår for å leve og jobbe. Til dømes kan denne kategorien tilpassast unge i fengsel eller fokusere på IT for folk med syn- og hørselshemming.

Enter caption here

Koding for planeten

Visste du at du kan følgje med på bier gjennom moderne teknologi? Vi ser etter arrangement som kombinerer koding og handlingar som hjelper planeten. Alle kodearrangement som betrar undervisning om klimaendring gjennom å gjere for meir medvitne på dette emnet er verdifull bidrag til berekraftsmål 13. Døme på arrangement i denne kategorien kan vere måling av luftforureining eller verktøy for å nytta energien betre. 

Enter caption here

Samfunn

Eit lokalsamfunn er eit sikkerhetsnett for folka som bur der. Arrangementene i denne kategorien vurderer lokale høve og skikkar og tenker på kva akkurat dette samfunnet treng. Arrangementene i denne skal kreativt foreine og fremme samhald mellom menneske og nabolag med liknande interesser og mål gjennom
å "møtast og å kode". Arrangement i dennekan til dømes fungere på ein plattform i lokalmiljøet ditt. 

Enter caption here

Koding for Europa

Å jobbe saman er veldig viktig, spesielt når det kjem til å komme seg over vanskar og utfordringar når det kjem til digitalisering i EU. Denne kategorien er nært knytta til FNs mål for bærekraftig utvikling #17. Måla i denne kategorien søker å sette i gang grenseoverskridande samarbeid mellom bedrifter og foreine barn med ulik bakgrunn og lokasjon gjennom Meet and Code-arrangementer. Arrangementer i denne kategorien inkluderer; trygg og ansvarlig bruk av medier på nettet, og sjå på måter vi kan få ulike born og ungdomar frå ulik nasjonalitet saman, handtere desinformasjon og kjempe mot falske nyheiter og kreative løysingar som taklar dagens digitale utfordringar over heile Europa.

Enter caption here

The Jury 2020

Barbora Buhnova

Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU)

Barbora (in short Bara) is an Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU), Faculty of Informatics (FI MU) in Brno, Czech Republic. Following her research career in Germany and Australia, she now leads multiple research teams at the Faculty of Informatics MU and Czech CyberCrime Centre of Excellence C4e.

Next to her academic activities, she is passionate about tech education and being a Co-Founding and Governing Board member of Czechitas, a non-profit organization aiming at making IT skills more accessible to youth and women (with over 30,000 graduates).

Bara is a member of multiple initiatives engaging more women in tech, such as Informatics Europe working group: Women in Informatics Research and Education (WIRE), and EUGAIN: European Network for Gender Balance in Informatics, which reach across the European continent. Furthermore, she is a devoted speaker and author of multiple research studies on gender-sensitive tech education.

Bara was inspired to become a Meet and Code jury member because she enjoys seeing new talent in tech and making sure everyone feels encouraged to give it a try. She is not only inspired by great ideas, but the actual idea-makers.

Enter caption here

Clemens Frede

Head of Business Development and Member of the Management Board, Haus des Stiftens gGmbH, Munich

Clemens Frede has been systematically establishing the business unit "Corporate Engagement & Non-Profits" at the Haus des Stiftens gGmbH since 2008 - in cooperation with more than 100 partners, more than 80,000 non-profit organizations are now supported via digital platforms and programs. He works closely with key players in the IT industry and has many years of experience in the non-profit sector. Clemens Frede was born in Ravensburg in 1978 and studied sociology and political science at the University of Mainz. He is married and has two children.

Enter caption here

Gabi Zedlmayer

Board Advisor and former VP & Chief Progress Officer at HP and Hewlett Packard Enterprise

Gabi Zedlmayer is an award-winning social innovator who has worked with numerous global organizations to solve social and environmental issues in collaboration with non-profit organizations, governments, customers, and partners. She is also exploring how technology is changing how we live and work and is advising companies on how to implement critical strategies to successfully compete in the digital world. In her last corporate role, she served as Chief Progress Officer for Hewlett Packard Enterprise with worldwide responsibility.

Gabi is currently Advisor to the University of People, Georgia State University, and a member of the “Hochschulrat” at the University of Bayreuth. She also serves on the Board of MS. AI Nemes Ventures and is a member of the prestigious Münchner Kreis. Previous Board roles include the HP and Hewlett Packard Enterprise Board Germany, Junior Achievement (JA) Europe, EU commission e-Skills Leadership Board, and the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council of Social Innovation.

As a Meet and Code jury member, Gabi is looking forward to being inspired by the great ideas submitted by NPOs across Europe.

Enter caption here

Enter caption here

Anna Sienicka

Vice President of TechSoup Europe, Warsaw

Anna is responsible for the strategic direction of the TechSoup Europe which is part of the TechSoup Global Network that consists of 61 of capacity-building organizations, and serves 1,100,000 registered NGOs, within over 8 billion euros delivered in technology tools and philanthropic services. Her background includes employability, social enterprises, social and digital inclusion, civic technology, as well as the development of friendly policies and a legal environment for civil society. Anna holds master's degrees in both Law and Economy and Society from Warsaw and Lancaster Universities respectively. She was a member of the Minister of Labour’s Public Benefit Work Council and the Polish Prime Minister’s Social Economy Task Force in Poland (under D. Tusk’s administration).

Korleis kan eg delta i Meet and Code Award 2021?

 

Steg 1: Registrering 

Alle godkjende Meet and Code arrangement kan delta i Meet and Code Award. Når ein registrerar eit arrangement, kan ein velje den kategorien som passar best.

Steg 2: Juryen

Etter at den lokale TechSoup-partnaren har plukka ut dei beste arrangementa i sitt land, vil juryen velje tre finalister i dei fem kategoriene basert på dei kriterium som er satt for dei ulike kategoriane. Vinnarene av dei ulike kategoriane vil bli annonsert på Award Weekend. 

Invitasjon til Meet and Code Award Weekend og prispengar 

Dei tre beste arrangementene i kvar kategori er finalistane i Meet and Code Award 2021. To representantar frå den ideelle organisasjonen som organiserte finalearrangementet, vil bli invitert til Award Weekend. Award Weekend vil finne stad i byrjinga av 2021 i Europa. Dei fem vinnararrangementa vil motta kvar sin premie på 2.000 €.