Nieuwsbrief

Vytvoř zapářku!

Zakladni skola Otevreno, z. s.

Beschrijving METODY
Děti si samostatně nebo ve dvojicích aktivně vyzkouší pod vedením lektorů tvorbu jednoduché hry v prostředí Scratch 3. Budou pracovat s přiděleným tabletem nebo Chrombookem. Lektor vždy představí část programu, kterou musíme naprogramovat a děti pak procvičují a zkouší postupnou tvorbu hry. Lektoři budou pracovat v tandemu.

CÍL
Ukázat možnosti jednoduchého programování v příjemném uživatelském prostředí pro děti (Scratch 3).
Představit činnost kroužku programování a robotiky.
Děti budou na konci workshopu schopny:
- naprogramovat pohyb své postavy a dalších herních prvků (práce se souřadnicemi a virtuálním prostorem hry)
- využít podmínku v kódu (pokud objekt narazí, pak...)
- využít proměnné v kódu (proměnné vkládané uživatelem, volba rychlosti objektu apod.)
- využít cykly v programu (pohyb objektů, které neovládá hráč)

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ve věku 8 - 15 let z okolí školy.
Programovací prostředí Scratch 3 je skvělé pro tuto věkovou skupinu, protože je graficky zajímavé, programování je jednoduché a děti okamžitě vidí výsledky svého snažení. Programovat hru je bude bavit.Locatie

Leeftijdsgroep 8 - 15

Moeilijkheidsgraad

Type Offline-Event

Datum 23.09.2022    14:30 - 16:30

Adres Miloslava Soumara 2
29471 Benátky nad Jizerou

Max. aantal deelnemers 25 Evenement volboekt.


Contact Zakladni skola Otevreno, z. s. Website: www.zsotevreno.cz
e-mailadres van contactpersoon: marek.fajfr@otevrenozs.cz

Deel op Sociale Media