Nieuwsbrief

3D PRINTANJE

Udruzenje majka i dijete Bombon

Beschrijving Radionicu vodi Haris Salkić osnivač startup-a HAS Robotics.
Radionica 3D printanja za djecu uzrasta od 10 do 13 godina ima za cilj da osposobi učenike da samostalno pronađu odgovarajući 3D model te da ga pomoću Ultimaker Cura 4.1.0 software-a pripreme i puste na printanje na Ultimaker 2+ 3D printeru. Učenici će se upoznati sa osnovama korištenja 3D printera kao i sa njegovim načinom funkcionisanja.Locatie

Leeftijdsgroep 10 - 14

Moeilijkheidsgraad

Type Offline-Event

Datum 16.10.2019    12:00 - 14:00

Adres Paromlinska 36
71000 Sarajevo

Max. aantal deelnemers 20 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.
Meet and Code Award Code for the Planet (Coderen voor de planeet)

Contact Udruzenje majka i dijete Bombon Website: https://www.facebook.com/umdbombon/
e-mailadres van contactpersoon: cmdbombon@gmail.com

Deel op Sociale Media