Обучение и забавление с DrawBot

Сдружение " Младежки инициативи Нестос"

Beschrijving В събитието ще участват учениците от ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско, които ще представят роботите художници пред ученици от съседни училища. DrawBot е удобен за използване в часовете по компютърно моделиране. Програмира се на български език. С него лесно се развиват способностите на учениците да сглобяват последователност от действия, да прилагат алгоритмично мислене, да управляват програмируеми устройства, да създават занимателни и обучителни игри, да разкриват творческия си потенциал. Дава възможност за междупредметни връзки с изобразителното изкуство, математиката и други предмети. Той е един добър помощник на учителя за по-атрактивно и ефективно предаване на необходимите знания и умения на малките деца. Под формата на игра с робота учениците учат и се забавляват едновременно.


Locatie

Leeftijdsgroep 8 - 14

Moeilijkheidsgraad

Type Offline-Event

Datum 18.10.2019    13:00 - 14:30

Adres ул.Първа
2792 с.Конарско

Max. aantal deelnemers 40 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.
Meet and Code Award Diversity (Diversiteit)

Contact Сдружение " Младежки инициативи Нестос" Website: Вахиде Кьорова
e-mailadres van contactpersoon: vahidekiorova@abv.bg

Deel op Sociale Media