Kërkoni artikullin tuaj







































The Meet and Code Inspiration Library [Name is not to be translated]

Materiale për programoim dhe përmbajtje për ngjarjen tuaj

Dëshironi të organizoni ngjarje programimi si pjesë e "Meet and Code"? Ose, keni marrë pjesë në ngjarje të "Meet and Code" dhe dëshironi të mësoni më tepër pët TI-në dhe programimin?

Mund të gjeni materiale të dobishme, prezanztime, mjete pune dhe linke në gjuhën tuaj lokale ose në anglisht për faza të ndryshme të mësimit - nga niveli fillestar deri te ai i avancuar – në Bilbiotekën për inspirim të "Meet and Code".

Haus des Stiftens gGmbH nuk pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e ofruar nga palët e treta.


Nuk ka shënime për këtë pamje ose përzgjedhje