Newsletter
Apply for Awards

Kërkoni artikullin tuajThe Meet and Code Inspiration Library [Name is not to be translated]

Materiale për programoim dhe përmbajtje për ngjarjen tuaj

Dëshironi të organizoni ngjarje programimi si pjesë e "Meet and Code"? Ose, keni marrë pjesë në ngjarje të "Meet and Code" dhe dëshironi të mësoni më tepër pët TI-në dhe programimin?

Mund të gjeni materiale të dobishme, prezanztime, mjete pune dhe linke në gjuhën tuaj lokale ose në anglisht për faza të ndryshme të mësimit - nga niveli fillestar deri te ai i avancuar – në Bilbiotekën për inspirim të "Meet and Code".

Haus des Stiftens gGmbH nuk pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e ofruar nga palët e treta.


Nuk ka shënime për këtë pamje ose përzgjedhje


A dini ndonjë material të vlefshëm që nuk është përfshirë këtu? Ndani ato me ne dhe konmunitetin e "Meet and Code"! Na dërgoni një e-mail të shkurtër në northmacedonia@meet-and-code.com.

Keni materiale dhe përmbajtje të mira nga ngjarja juaj e kalaur e programimit dhe dëshironi që të tjerët të mësojnë dhe të përfitojnë prej tyre? Dëshirno ta ndani me ne në Bibliotekën për inspirim të "Meet and Code"? Ju lutemi na kontaktoni dhe na dërgoni:

  1. materialet që doni t'i ndani në një dokument
  2. Pëlqdimin e nënshkruar me të cilin na lejoni që përmbajtjen tuaj ta vendosim në ueb-faqe dhe ta ndajmë me të tjerët
  3. Disa informata për përmbajtjen tuaj duke përfshirë titullin, përshkrim të shkurtër, grupin e synuar të përmbajtjes suaj dhe nivelin e vështirësisë.

Ju faleminderit për mbështetjen e komunitetit të "Meet and Code" dhe për shpërndarjen e idesë!