Mbështetja


A keni nevojë për ndihmë? Nuk keni asnjë ide? Keni një ide, por nuk e dini se ç'është e rëndësishme për organizimin e një ngjarjeje?


Personi juaj lokal për kontat:

Keni pyetje në lidhje me "Meet and Code" ose keni nevojë për ndihmë në regjistrimin e organizatës suaj ose ngjarjeve tuaja? Ju lutemi kontaktoni partnerin përkatës të vendit tuaj. Do t'ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.

Metamorphosis
macedonia@meet-and-code.org
macedonia@meet-and-code.org


Probleme teknike?

Nëse keni probleme teknike, ju lutemi na kontaktoni në support@meet-and-code.org (English only!).