Mbështetja


A keni nevojë për ndihmë? Nuk keni asnjë ide? Keni një ide, por nuk e dini se ç'është e rëndësishme për organizimin e një ngjarjeje?

Mund të gjeni prezantime të dobishme, vegla ndihmëse, lista kontrolli dhe formate të mundshme të ngjarjeve eventuale në anglisht për fazat e ndryshme të të mësuarit - nga niveli fillestar e deri te ai avancuar. Ka edhe burime të tjera të dobishme për të gjitha vendet e BE-së në gjuhët e tyre përkatëse.


Personi juaj lokal për kontat:

Keni pyetje në lidhje me "Meet and Code" ose keni nevojë për ndihmë për ta regjistruar organizatën ose ngjarjen tuaj? Atëherë, ju lutemi dërgoni një e-mail partnerit menaxhues në vendin tuaj. Do t'ju kontaktojmë sa më shpejt që është e mundur.

Metamorphosis
macedonia@meet-and-code.org
macedonia@meet-and-code.org


Probleme teknike?

E-mail-i: support@meet-and-code.org