Newsletter

Безбедност при возење

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Përshkrimi Настанот е поврзан со програмирање на автономните возила за подобрување на безбедноста при возење. Со кодирање се постигнува автономните возила да реагираат на боите на семафор и другите светлечки собраќајни знаци. Роботот застанува на црвена боја и почнува да се движи при зелена боја. Исто така се детектира линија при возење помагајќи на овој начин да ги спречат возачите да заспијат а тоа всушност придонесува на намалување на различните незгоди во собрачајот.
ПОВРЗАНОСТ
Се покрева дискусија со учениците околу следните прашања :
- Како автономните возила реагираат на различните cветлосни собраќајни знаци и семафори?
- Што може да се случи ако возач заспива при возење?
- Како може да се детектира дека возачот заспал?
Учениците се потикнуваат да ги документираат своите идеи со текст, видео, слики или други креативни медиуми.
Се објаснува и улогата на различните сензори при конструкција и произвдство на автономните возила. Се објаснува сензорот на боја при конструкција на роботот, начинот на кој тој рагира на интензитетот на светлината и како истата влијае на ориентацијата на роботот по дадена линиска патека.Lokacioni

Grupmosha 9 - 15

Vështirësia

Lloji Ngjarje oflajn

Data 16.10.2019    11:30 - 13:30

Adresa ООУ „Братство - Миѓени„
1200 Тетово

Numri maksimal i pjesëmarrësve 25 Dëshironi të merrni pjesë? Ju lutemi kontaktoni personin tonë lokal për kontakt.

Pjesëmarrja është falas.
Çmimi Meet and Code Kodo për komunitetin tuaj

Kontakti Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Ueb-faqja: www.stemlab.org.mk
E-mail-i i personit për kontakt: info@stemlab.org.mk

Shpërndaj në rrjetet sociale