Meet and Code Award 2019


Në vitin 2019 do ta ndajmë Shpërblimin "Meet and Code" për herë të dytë për t'i nderuar idetë e suksesshme të ngjarjeve. Duke i potencuar këto shembuj të praktikave më të mira, ne duam t'i inkurajojmë të tjerët që të paraqiten me ide edhe më të reja. Sepse edukimi digjital ka të bëjë me të gjithë ne. Edhe atë, vetëm nëse të gjithë punojmë së bashku gjërat mund të ndryshojnë. I kërkojmë idetë më të mira në katër kategoritë dhe një ngjarje të preferuar nga publiku.


Kategoritë e Shpërblimit

Katër kategoritë e Shpërblimit për vitin 2019 të "Meet and Code" janë të lidhura me Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm (QZHQ). "Meet and Code" kërkon ngjarje që do të kontribuojnë për këto qëllime dhe t'i kombinojnë ato me idenë e TI-së dhe prorgramimit.

Vajzat në programim

Tema e mundësive të barabarta dhe barazia gjinore luan një rol të rëndësishëm në shoqërinë e sotme. Kjo kategori e çmimeve synon të ndihmojë në mbylljen e boshllëkut gjinor në IT dhe kodim. "Vajzat në kodim" janë vendosur për të fuqizuar vajzat në udhëtimin e tyre në botën e teknologjisë. Ne jemi duke kërkuar për ngjarje krijuese që largojnë stereotipat gjinorë dhe u japin mundësi vajzave në kodim. Të gjitha ngjarjet e kësaj kategorie kontribuojnë në SDG 5 "Barazi Gjinore". Shembuj për ngjarjet në këtë kategori mund të jenë "Robotikë për vajzat" ose "Kod si një vajzë me Snap!"

Diversiteti

Jeta është e larmishme. Vetëm një botë e larmishme dhe gjithëpërfshirëse mund të sigurojë të ardhmen tonë. Në kategorinë Diversiteti ne kërkojmë idetë më të mira të ngjarjeve për të frymëzuar fëmijët dhe të rinjtë. Jo vetëm për IT dhe kodimin, por edhe për një botë me mundësi dhe vlerësim të barabartë. Me këtë nenkuptojmë diversitetin e prejardhjes kulturore, fetare dhe etnike, moshën, gjininë, orientimin seksual, identitetin ose shprehjen gjinore, aftësite mendore dhe fizike dhe kushtet e ndryshme të jetesës dhe punës. Meet and Code ngjarjet e kësaj kategorije ndihmojnë për të reduktuar pabarazitë dhe për të promovuar SDG 10. Për shembull ata mund të trajtojnë të burgosurit e mitur ose përqëndrohen në përdorimin e IT për njerëzit me shikim dhe çrregullim të dëgjimit.

Code for the Planet

Toka dhe mjedisi i saj është një sistem i brishtë dhe kompleks që duhet të kujdeset. Ngjarjet në këtë kategori kombinojnë kodimin dhe veprimet për planetin. Fokusi duhet të vihet në shqetësimet aktuale mjedisore dhe vështirësitë për të rritur ndërgjegjësimin për të rinjtë në lidhje me këto tema relevante. Të gjitha ngjarjet e kodimit që përmirësojnë arsimin e ndryshimit të klimës përmes rritjes së ndërgjegjësimit për këtë temë, janë me kontribut të çmuar në SDG 13. Ngjarjet në këtë kategori mund të përfshijnë, për shembull, matjen e ndotjes së ajrit ose mjetet për efiçiencën e energjisë.

Kodo për komunitetin tuaj

A local community is a safety net for its people. Events of this category take the local aspects and customs into consideration and think about community specific needs. The events should bring people of same goals, interest and neighborhoods together through the passion to “meet and code”! Events in this category could for example work on a platform for your neighborhood.

Announcement October 17, 2019

It is with great regret that we have to suspend this year’s Public Choice Award. After carefully checking all entries and votes, we discovered that several organizations had used bots to generate votes. This does not correspond to our understanding of fair competition and undermines our objective with this category –to invite everyone to show support for great coding initiatives in our communities.

We thank every organization and individual that participated in the Public Choice Award with honesty and integrity. However, we trust you understand that under these circumstances there is no way we can ensure fair competition.

The Meet and Code Award will still award the best events in any of our four other Meet and Code 2019 categories – Girls do IT!, Diversity, Code for the Planet, and Community. The winners in each category will be selected by a jury.

Your Meet and Code Team

The Finalists

In 2019, Meet and Code was looking for the second time for best practice events that illustrated how tech can improve lives. More than 700 events participated in the Meet and Code Award 2019. The Jury selected 12 exceptional events as finalists. Two representatives of each organization will be invited to the Award Weekend in early 2020, where the winner will be announced and will receive 2,000 euros in prize money.


The finalists of the Meet and Code Award 2019 are:


Vajzat në programim
Organizata Ngjarja Shteti
Techies Lab ASBL Mother and Daughter Coding Workshop with Techies Lab Belgjika
Foerderverein der Grundschule am Koppenplatz Robot fairytales Gjermania
I will STEM girls with families Ukraina
Diversiteti
Organizata Ngjarja Shteti
Adj Esélyt Alapítvány Robotics offline and online Hungaria
Asociația Părinților Ioan Slavici Satu Mare Traffic Lights Rumunia
Regional Youth Organization of the deaf "Our happy life" Deaf coders' school Ukraina
Code for the Planet
Organizata Ngjarja Shteti
Foerderverein Gymnasium Am Roemerkastell e.V. Microcontrollers - Small computers with great significance for people and the environment Gjermania
Fundacja ArchitectsPL Designing and Printing the Coral Reef in 3D Polonia
Qendra për edukim dhe mësim inovativ - STEMLab AMyZONE Maqedonia
Kodo për komunitetin tuaj
Organizata Ngjarja Shteti
Cooperativa Sociale Meta Onlus San Rocco 3.0 - Your guide to discovering the neighborhood Italia
ATL da Bolonha Play Against Cyberbullying Workshop Portugalia
Asociația Give IT Back Give IT Back to Community Rumunia

Juria

Ciarán Cannon

Minister of State at the Department of Foreign Affairs and Trade, Ireland

Ciarán Cannon is Minister of State at the Department of Foreign Affairs and Trade with special responsibility for the Diaspora and International Development. He is formerly the Minister for Training & Skills at the Department of Education & Skills. He was first elected to Dáil Eireann in February 2011.

Ciarán is also a strong advocate for the use of technology in education and is a co-founder of Excited - The Digital Learning Movement. He worked closely with teachers and industry leaders in Ireland to make the case for the introduction of computer science as a subject in Irish schools. In 2019 he was appointed one of seven global UNICEF Generation U Champions.

Ciarán was born in Kiltullagh, Athenry and he lives there with his wife Niamh and son Evan. He is an award winning musician and songwriter and some of his work has been performed by the RTE Concert Orchestra. He is also an avid cyclist and advocate for the development of sustainable cities.

Carola Carazzone

Secretary General of Assifero

Carola is the Secretary General of Assifero, the Italian national membership of grant-making associations. She is also a human rights lawyer and has worked extensively with Italian rights-based NGOs. In 2002, she established a Human Rights Coordination Office for Volontariato Internazionale per lo Sviluppo and in 2011 became the first woman elected as its President. She has also served as a member of the Executive Board of the worldwide network of the Salesian of Don Bosco development NGOs, and as spokesperson of a network of 88 Italian human rights NGOs leading international and national advocacy.

Mark Jenkins

Winner of the Meet and Code Award 2018, Category Innovation, UK

Mark Jenkins leads a 3D printing class focused on building a 3D printer for the 10-24 age group. This class won Meet and Code 2018 in the innovation category. Since then, it has expanded to cover general technology topics and presenting skills. He is a recent graduate of Edinburgh University, finishing with a first class masters in computer science with honours. For his thesis, he performed a two year research project on improving the performance of parallel programs.

Alexandra van der Ploeg

Head of Corporate Social Responsibility, SAP SE

Alexandra van der Ploeg is Head of Corporate Social Responsibility at SAP globally. Alexandra is responsible for setting the strategic direction of CSR focused on bringing to life SAP’s higher purpose of “helping the world run better and improving people’s lives” through strategic partnerships and programs that deliver sustainable social impact and long-term business value. In this function, she also oversees corporate giving, volunteerism and the development of multi-stakeholder partnerships for which Alexandra has a particular passion.

Alexandra joined SAP in 1999. She started with SAP Switzerland in charge of management development and over the course of the next ten years held various managerial positions in Human Resources. Moving into the CSR organization in 2010, Alexandra developed and managed various global CSR programs, such as building an infrastructure for social business in Haiti and the development of a range of pro-bono volunteering program, e.g. the SAP Social Sabbatical Portfolio. Alexandra also serves on the advisory council of IMPACT 2030 and is part of the Leadership Council of the Realized Worth Institute. She holds an MBA from Henley Business School in Great Britain.

Anna Sienicka

Vice President of TechSoup Europe, Warsaw

Anna Sienicka is responsible for the strategic direction of TechSoup in Europe. She leads the development of the TechSoup Europe Network. The network consists of 24 capacity-building organisations who are active in 44 countries serving over 400,000 registered NGOs providing over a billion euros of savings to the sector since inception. Her responsibilities include playing the central role in developing and scaling socially oriented technology solutions throughout the network and region.

Hartmut Thomsen

President Middle & Eastern Europe, SAP SE

Hartmut Thomsen is President of Middle and Eastern Europe (MEE). He is responsible for all sales, operations and development of the business in this region, containing the Market Units Germany, Switzerland, CEE (including Austria) and CIS. He reports to Adaire Fox-Martin, member of the Executive Board of SAP SE, Global Customer Operations.

Thomsen is a well-established executive in the market having most recently worked as SAP’s MEE Chief Operating Officer & Head of Cloud and prior to that as Managing Director of SAP Germany from 2012 to 2016. Thomsen joined SAP in 2011 heading up Financial Services and Public Services for SAP Germany. Prior to joining SAP, Hartmut Thomsen held numerous leadership positions at various companies including IBM and Oracle.

Hartmut Thomsen, born in Elmshorn, Germany in 1971, holds a diploma in Economics and Business Administration from the Johann-Wolfgang-Goethe-University in Frankfurt/Main. He is married and has three children.

Shqyrtim i Shpërblimit të vitit 2019 të "Meet and Code"