Поддршка


Дали ви е потребна помош? Немате некои идеи? Имате идеи, но не знаете што е важно за организирање настан?

Може да најдете корисни презентации, алатки, списоци и формати на потенцијални настани на англиски јазик за различните фази на учење - од почетно до напредно ниво. Исто така, има и дополнителни помошни ресурси за земјите од ЕУ на соодветниот јазик.


Вашето локално лице за контакт:

Дали имате прашања за Meet and Code или ви е потребна помош во пријавувањето на организацијата или на настанот? Потоа испратете имејл до партнерот управувач од вашата земја. Ние ќе ви одговориме колку што е можно поскоро.

Metamorphosis
macedonia@meet-and-code.org
macedonia@meet-and-code.org


Технички проблеми?

Имејл: support@meet-and-code.org