Билтен

Заштитници на шумите

Centar za inovacii i digitalna edukacija - Dig-Ed

Опис Микробитот е алатка која има свои сензори кои може да се испрограмираат да даваат отчитувања. Исто така микробитовите може да комуницираат меѓу себе преку радио сигнали.
Учениците од две основни училишта ќе се запознаат со сензорите на микробитот и како тие може да се искористат за да се заштитат шумите.
Ќе се реализира работилница на која учениците ќе го кодираат микробитот да отчитува температура и доколку таа надмине одредена вредност да сигнализира преку радио сигнал на друг микробит со цел навремено откривање на пожари.
Потоа ќе се разгледа опцијата акцелератор која ќе се искористи за да се креира систем за заштита на шумите од диво сечење. Преку опцијата - радио микробитот ќе испраќа информација до шумската полиција со испраќање на локацијата каде што дрвото е пресечено. учениците ќе се запознаат со основно програмирање - редоследна структура како и циклуси.
Ќе се реализира по една работилница во секое одновно училиште. Вклучени се училиштата: ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино и ООУ „Крсте мисирков“ - Скопје.Location

Возрасна група 11 - 14

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 09.10.2019    12:00 - 18:00

Адреса Паризанска 146
1440 Неготино

Максимален број учесници 40 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.


Контакт Centar za inovacii i digitalna edukacija - Dig-Ed Веб-страница: https://dig-ed.org/
Имејл на лицето за контакт: info@dig-ed.org

Споделување на социјални медиуми