Newsletter

Transverzalne digitalne kompetencije

Istraživačko-edukativni centar

Descriere Onlajn obuka za osnaživanje prenosivih (transverzalnih) veština mladih – sa posebnim fokusom na digitalne transverzalne veštine ima za cilj osnaživanje komunikacijskih, organizacionih i ličnih veština u onlajn radnom okruženju.
Teme i sadržaj obuke: Šta su prenosive (transverzalne) veštine? Razlozi za unapređivanje prenosivih veština u kriznim situacijama. Značaj prenosivih veština za rad u onlajn okruženju. Osnaživanje prenosivih veština. Unapređivanje komunikacijskih (prezentovanje, javni nastup, aktivno slušanje, asertivnost, solidarnost, uspešna komunikacija u onlajn okruženju), organizacionih (IKT-a za uspešnije planiranje i organizovanje) i ličnih veština (upravljanje stresom, pouzdanost, tačnost, odgovornost).
Transverzalne digitalne veštine: IT i kompjuterske veštine iz oblasti informacionih i komunikacijskih tehnologija: korišćenje kompjutera radi pronalaženja, pristupanja, čuvanja, proizvođenja, predstavljanja i razmene informacija i radi komuniciranja i učešća u mrežama saradnika preko interneta. Upoznavanje učesnika/učesnica sa platformama/onlajn alatima za samostalnu izradu mobilnih aplikacija i softvera prilagođenih sopstvenim potrebama. Predavači su doktori nauka.


Vârste participanți 16 - 24

Grad dificultate

Format eveniment Eveniment online

Dată 19.10.2020    17:00 - 19:00

Numărul maxim de participanți 50 Vrei să participi la eveniment? Ia legătura cu reprezentantul.

Participarea la eveniment este gratuită pentru participanţi.


Contact Istraživačko-edukativni centar Website: http://www.rec.org.rs
Mail persoană de contact: jpivan@sezampro.rs

Share pe rețele de socializare