Newsletter

Spoznajmo WiFi omrežja

Zavod Jerbas

Description Za delavnico udeleženci potrebujejo napravo: https://mikrotik.com/product/RB931-2nD s katero izvajamo učenje o tem, kako delujejo wi-fi omrežja. Spoznamo se s standardi, frekvenčnimi področji, vzpostavljamo dostopne točke, vzpostavimo hot-spot s prijavo uporabnikov, povezujemo v brezžične mostove (bridging) – opremo postavimo v delovanje AP in Station tako, da deluje kot dostopna točka ali odjemalec. Delavnica je interaktivna in spodbuja uporabnike k sodelovanju – uspešna postavitev sistema jim namreč omogoči dostop do interneta.
Starostna skupina udeležencev : od 16 do 24 let.
Naš dogodek je posebej usmerjen v starejšo starostno skupino udeležencev, saj razumevanje tega področja zahteva nekoliko predznanja.
Želja in cilj delavnice je, da udeleženci samostojno vzpostavijo wi-fi točko in jo (po lastni presoji) delijo s skupnostjo.
Cilj dogodka je razumevanje in vzpostavitev wi-fi omrežja.
Metode dela so razlaga in preizkus pridobljenega znanja na napravi mikrotik.


Tranche d'âge 16 - 24

Niveau

Type Événement en ligne

Date 21.10.2020    17:00 - 18:30

Participants max. 12 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code Communauté

Contact Zavod Jerbas Site web: www.e-center.si , www.zavodjerbas.com
Adresse e-mail du contact: info@e-center.si

Partager sur les réseaux sociaux