Newsletter

Да конструираме сортиращ Lego робот

Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Description Опазването на планетата и замърсяването на околната среда са важни теми, с които е наясно почти всеки жител на Земята. Въпреки това, ние хората често си позволяваме да изхвърляме боклук на произволни места или често домакинствата не събират разделно отпадъците си. Боклука, след като се изхвърли, отива в депа, където се сортира. Това сортиране може да се извършва от машини – роботи, които определят вида на отпадъка и го поставят в правилният контейнер.
В тази работилница ще си изобретим прототип на такава сортираща машина. Ще конструираме Lego робот, който сортира лего елементи по цвят и ще ги поставя на различни места в зависимост от цвета.
Ще положим основите на роботиката, алгоритмичното мислене и програмиране.Lieu

Tranche d'âge 12 - 18

Niveau

Type Événement en présentiel

Date 19.10.2019    10:00 - 12:00

Adresse бул. "Стефан Стамболов"№19
8000 Бургас

Participants max. 20 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code "Code for the Planet"

Contact Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас Site web: https://pmgbs.com/
Adresse e-mail du contact: tanya_evt@yahoo.co.uk

Partager sur les réseaux sociaux