Newsletter

Participation conditions


Meet and Code Grant tinkamumo kriterijai

Paraiškas teikti gali tik šių šalių ne pilno pelno organizacijos: Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Kipro, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ir Ukrainos. Visos pateiktos skaitmeninių ir kodavimo renginių idėjos turi būti planuojamos rengti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d., bei suderintos su ES Code Week. Renginiai turėtų būti skirti 8–24 metų vaikams ir jaunimui, dalyviams jie turi būti nemokami. Daugiau informacijos skyriuje „Pateiktų projekto idėjų atrankos finansavimo kriterijai“.

Who Is Behind Meet and Code?

The software company SAP, the German charitable organisation Haus des Stiftens gGmbH and the respective country partners of the TechSoup Europe network are the main organisations behind the Meet and Code initiative.

The initiative is financed by SAP. The non-profit organisation Haus des Stiftens GmbH has developed the initiative and is responsible for selecting the projects to be funded in Germany, Austria and Switzerland, as well as the funds made available by SAP for forwarding (hereinafter also the 'SAP Funds'). In addition, Haus des Stiftens gGmbH coordinates the project funds via the respective country partners of the TechSoup Europe network responsible for the remaining countries. The initiative is also supported by a wide range of committed sponsors.

Pareiškėjų Organizacijų Įteisinimas

Organizacijos, norinčios dėti prašymą dėl finansavimo, pirmiausia turi užsiregistruoti Meet and Code ir patvirtinti ne pilno pelno organizacijos statusą. Šį patvirtinimą organizacijos pareiškėjos šalyje patikrins TechSoup Europe tinklo partneris.

Įgalioti organizacijos atstovai privalo pateikti išsamią informaciją apie savo organizaciją ir įvesti išsamų renginio idėjos aprašymą bei galiojančius kontaktinius duomenis. Kiekviena organizacija turi teisę pateikti daugiau nei vieną renginio idėją, jei ji apima aiškiai skirtingus projektus.

Idėjos Pristatymo Laukas

Organizacijos gali pateikti savo renginių idėjas nuo % applicationStart% iki% applicationEnd% imtinai. Vietos partnerio idėjos įvertinimą lemiantis veiksnys yra pateiktos informacijos ir pateiktų dokumentų išsamumas iki registracijos pabaigos.

Renginio idėjos vertinimas

Kiekvieną renginio idėją įvertins „Haus des Stiftens GmbH“ arba, prireikus, jos partneris TechSoup Europe tinkle. Po keturių savaičių organizacijos atstovas el. paštu bus informuotas, ar pateikta idėja bus finansuojama, ar ne.

Jei idėja bus atmesta, vietinis TechSoup Europe partneris ne pilno pelno organizacijos prašyme gali pasidalinti atmetimo priežastimi su atsakingu asmeniu. Organizacija gali pateikti idėją dar kartą. Jei ji vėl bus atmesta, idėjos nebegalima pateikti.

Pateikdamas idėjas pareiškėjas sutinka, kad kiekviena patvirtinta ir remiama renginio idėja būtų automatiškai paskelbta tinklalapyje www.meet-and-code.org ir matoma visiems vartotojams.

Finansuojamų renginių vykdymo laikotarpis

Finansuojamas renginys turi įvykti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

Meet and Code Grant paramos suma

Kiekviena renginio idėja, kuriai pripažintas finansavimas, jos įgyvendinimui gauna 400 €. Atskirais atvėjais „Haus des Stiftens gGmbH“ pasilieka teisę padidinti arba sumažinti finansavimo sumą.

Pateiktų projekto idėjų pasirinkimo finansavimo kriterijai

Renginio idėjai taikomi šie pagrindiniai kriterijai:

 1. Pateikta renginio idėja siekiama įkvėpti ir supažindinti jaunus žmones su technologijų ir kodavimo pasauliu. Kiekvienas renginys turi būti susijęs su technologijų ir kodavimo temomis.
 2. Renginys turi būti įgyvendintas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.
 3. Dalyvavimas Meet and Code finansuojame renginyje turi būti nemokamas.
 4. Tikslinė auditorija yra vaikai ir jaunimas nuo 8 iki 24 metų.
 5. Dalyvavimas jiems turi būti nemokamas.

Reikalavimus tenkinantys pareiškėjai: Tik labdaros organizacijos gali pateikti savo idėjas per savo šalies Meet and Code svetainę.

 1. Renginius inicijuoja, valdo ir vykdo pati pareišką teikianti ne pilno pelno organizacija. Pateikianti ne pilno pelno organizacija atsako už viską, kas vyksta planuojant, organizuojant, vykdant ir įgyvendinant projektą.
 2. Lėšos išmokamos tik labdaros organizacijoms, kurios gali įrodyti savo ne pilno pelno statusą. Įrodymai turi būti pateikti tvirtinimo proceso metu, kurį atlieka TechSoup Europe tinklo partneris organizacijos pareiškėjos šalyje.

Be pagrindinių reikalavimų, 2020 m. taikomos šios taisyklės:

 1. Visos renginio idėjos turi būti faktiškai įvykdytos
 2. Numatoma renginio trukmė turi būti ne mažiau kaip 90 minučių. Šis laiko trukmė gali būti vykdoma vieno susitikimo metu arba gali būti padalyta į kelis susitikimus.
 3. Vykdomi gyvai renginiai turi būti skirti bent 10 dalyvių.
 4. Leistinas renginių formatas
  a) gyvai vedamas renginys, pvz. internetinis seminaras ar virtualus kodavimo seminaras
  b) A “non-live event” with mandatory participant interaction, e.g. a Massive Open Online Course with live FAQ sessions.

Dėmesio! Finansavimas gali būti išnaudotas tik su renginiais susijusioms išlaidoms padengti, tai yra:

 1. praktinių užsiėmimų mokytojo atlyginimas
 2. internetinių mokymo priemonių licencijos
 3. dalyvių mokymosi medžiagos, įskaitant saugojimą ir pristatymą, pvz. darbo knygos ar aparatūra
 4. komunikacija norint pasiekti potencialius dalyvius, pvz. skrajutės, plakatai, internetinė rinkodara
 5. Profesionalus išorinis palaikymas įgyvendinant internetinį renginį, pvz. techninė pagalba. Ploto nuoma reikalinga pvz. techniniai infrastruktūrai.

Haus des Stiftens gGmbH arba, atsižvelgiant į aplinkybes, jo partneris TechSoup Europe tinkle savo nuožiūra nustato finansavimą, kai organizacija įvykdo atrankos kriterijus.

There is no automatic entitlement to reasons for rejection and also no legal entitlement of the applicant to a grant. Neither is there an obligation to perform when the funding guidelines have been met.

Atmetimo kriterijai

Šios renginių idėjos nėra finansuojamos:

 • Renginiai nevykdomi ir neįgyvendinti vienoje iš dalyvaujančių šalių
 • Politinės ar religinės iniciatyvos
 • Projektai naudingi tik individualiems asmenims
 • Projektai nesusiję su „Meet and Code“

Pareiga pranešti

 1. Apie finansuojamus renginius

  Kiekviena finansuojama ne pilno pelno organizacija privalo atsakyti į ataskaitinę apklausą. Apklausą sudaro du klausimynai, vienas turi būti užpildytas prieš renginį, o kitas po renginio. Kiekvienai organizacijai yra skiriama viena apklausa, nepriklausomai nuo tokios organizacijos vykdomų renginių skaičiaus. Apklausos forma bus išsiųsta el. paštu kiekvieno finansuojamo renginio kontaktiniam asmeniui iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

  Tyrimuose turi būti pateikta bent ši informacija:

  • Organizacijos pavadinimas
  • Renginio pavadinimas
  • Renginio vieta
  • Renginio data
  • Renginio pobūdis
  • Dalyvių skaičius ir lytis
  • Organizacijos skaitmeninimo lygio įsivertinimas
  • Atsiliepimai apie Meet and Code programą

  Be ataskaitinės apklausos yra ir dalyvio apklausa, skirta renginio dalyviams. Finansuojamos ne pilno pelno organizacijos prašoma pateikti jas dalyviams renginio pradžioje ir pabaigoje. Ši apklausa yra savanoriška.

  Pateikdamos informacinę medžiagą, ypač nuotraukas, vaizdo įrašus ar pavadinimus, organizacijos privalo laikytis galiojančių įstatymų ir atleisti Haus des Stiftens gGmbH bei jos partnerius nuo visų trečiųjų šalių pretenzijų, pavyzdžiui, dėl autorių teisių, prekių ženklų teisių pažeidimo, kitas pramoninės nuosavybės teises ar kitas teises ir už tai atlyginti žalą. Norint apsaugoti pavaizduotų asmenų privatumo teises, gali prireikti sutikimo deklaracijų (ypač nepilnamečių atveju su jų tėvų parašais).

 2. Apie finansinių išteklių naudojimą; Donorystės patvirtinimas

  Finansuojamos organizacijos iš Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos turi pateikti Haus des Stiftens gGmbH patvirtinimą dėl paramos, gautos pagal iniciatyvą Meet and Code. Iš kitų šalių finansuojamų organizacijų gali būti reikalaujama atsiųsti specialią formą el. paštu atitinkamiems TechSoup Europe tinklo partneriams, patvirtinančią jų paramą.

 3. Dokumentų siuntimo terminai

  Paramos patvirtinimus finansuojama ne pilno pelno organizacija turi pateikti per 14 dienų nuo renginio pabaigos. Ataskaitinę apklausą finansinės ne pilno pelno organizacijos turi užpildyti per 48 valandas nuo renginio pabaigos.

 • Prizai: Trys kiekvienos kategorijos finalininkai bus apdovanoti kvietimu į apdovanojimų uždaromąjį renginį, kuris vyks virtualiai arba vietoje ir kuriame vyks pagrindų programa ir seminaras. Uždarymo renginio vietoje atveju bus padengiamos kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos. Apdovanojimų uždarymo renginyje gali dalyvauti du žmonės iš kiekvienos organizacijos. Už pirmąją vietą kiekvienoje kategorijoje papildomai bus skiriamas 2000 eurų prizas.
 • Teisinės gynybos priemonės ir atsakomybė: Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už kelionę į apdovanojimų uždaromąjį renginį. Teisės gynimo priemonės atmetamos.
 • Viešieji ryšiai

  Projekto partneris turi teisę visapusiškai panaudoti aukščiau paminėtas ataskaitas ir apklausos rezultatus, įskaitant pateiktą informacinę medžiagą, taip pat informaciją apie apdovanojimų dalyvius ir laimėtojus su susijusiomis renginių idėjomis - kaip savo ataskaitų dalį. Pareiškėjas su tuo sutinka pateikdamas idėjas ir pateikdamas papildomą informaciją dėl dalyvavimo.

  Siekdamos sustiprinti Meet and Code idėją, organizacijos įpareigotos naudoti Meet and Code logotipą viešųjų ryšių veikloje, susijusioje su remiamais renginiais. Tinkamas logotipo naudojimas paaiškintas stiliaus vadove. Logotipo naudojimas turi būti patvirtintas el. paštu contact@meet-and-code.org  Be to, bendraujant socialiniuose tinkluose, labai raginame organizacijas naudoti iniciatyvos žymą: #meetandcode #codeEU ir # sap4good. Meet and Code pateiks socialinės žiniasklaidos sieną, kurioje bus išvardyti visi įrašai naudojant minėtą žymą ir pateiks juos Meet and Code svetainėse.

  Atsakomybė; Įsipareigojimai

  Meet and Code žada susiderinti su EU Code Week ir siekiama sustiprinti šią visos Europos iniciatyvą. Todėl raginame visas finansuojamas ne pilno pelno organizacijas taip pat registruoti savo Meet and Code renginius EU Code Week website.

  Už projekto vykdymą yra atsakinga ne pilno pelno organizacija, teikianti renginio idėją. Iniciatyvos partneriai jokiu būdu neprisiima atsakomybės ir įsipareigojimų už projektą ar jo įgyvendinimą. Iniciatyvos partneriai neatsako už žalą, nuostolius, sužalojimus ar neįvykdymą, kuriuos patyrė dalyviai, trečiosios šalys ar juridiniai asmenys dėl projekto registracijos ar įgyvendinimo. Iniciatyvos partneriai taip pat nėra atsakingi už teisinius įsipareigojimus projekto dalyviams ar dėl jų vykdymo, nepriklausomai nuo to, ar įsipareigojimai yra susiję su finansavimo ištekliais, ar ne.

  Iniciatyvos partneriai neatsako už žalą sudarytą kompiuteriams, susijusią su dalyvavimu ar jo siuntimu ar medžiagos atsiuntimu, susijusiu su Meet and Code inicjatyva.

  Atšaukti projektai; Likę fondai

  Jei projektas nebus vykdomas dėl kokių nors priežasčių arba įgyvendinus projektą liks nepanaudotos lėšos, pareiškėjas privalo nedelsdamas pranešti apie tai Haus des Stiftens ir gali pasiūlyti panašius projektus, kuriuos būtų galima finansuoti iš tokių likusių lėšų.

  Haus des Stiftens nuožiūra, bet kokia likusių lėšų suma turi būti grąžinta Haus des Stiftens (arba atitinkamai Tech Soup partnerio organizacijai) arba panaudota einamaisiais kalendoriniais metais pagal visas galiojančias labdaros projektams taikomas taisykles ir reglamentus, panašiame į pateiktus projektus (programavimo temos). Pastaruoju atveju pareiškėjas sutinka užtikrinti ir prisiimti atsakomybę, kad tokios likusios lėšos gali būti naudojamos tik labdaros tikslams. Panaudojus lėšas panašiam projektui, pareiškėjo pareiga pranešti apie tokių finansinių išteklių naudojimą be nepagrįsto delsimo.