Почтовая рассылка

Python

Autorzy przygotowali dziesięć rozdziałów dotyczących nauki Pythona, z których dowiemy się podstawowych informacji na temat języka. Znajdziemy w nim zastosowania i przykłady użycia zewnętrznych bibliotek, które “otwierają drzwi do prawdziwego oblicza programowania”.


Ссылка

http://davinci.mimuw.edu.pl/samouczek-python/python

Целевые группы

Подростки (13-17), Молодёжь (18-24)

Тип материала

Другое

Похожие материалы

Языки программирования

Уровень сложности этого материала

Начальный, Средний