Почтовая рассылка

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Описание Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Возрастная группа 10 - 24

Уровень сложности

Тип Онлайн мероприятие

Число 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Максимальное количество участников 30 Вы хотите учувствовать? Пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем.

Участие бесплатно


Связаться Nadácia SPŠE Prešov Веб-сайт: https://keepcode.sk/
Электронная почта контактного лица: chovancova@spse-po.sk

Поделиться в социальных сетях