Почтовая рассылка

„Момичета – на далечни разстояния, в кода един до друг”

Bulgarski daritelski forum

Описание В рамките на един ден, момичета на възраст 2-7 клас от две или повече различни училища, ще се учат да кодират и програмират робот, който преди това са конструирали и ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMSС. Учениците от две или повече различни училища ще се учат заедно да кодират и програмират робот чрез постоянна on-line връзка, благодарение на която ще се чуват и виждат с помощта на лаптоп и проектор в реално време. Ще имат възможност да конструират и подобрят робот, който след това ще трябва да програмират да извършва определени социални мисии по готово поле.

Возрастная группа 8 - 14

Уровень сложности

Тип Онлайн мероприятие

Число 14.10.2019    13:00 - 16:00

Максимальное количество участников 40 Вы хотите учувствовать? Пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем.

Участие бесплатно
Премия Meet and Code Girls do IT! (Девушки, программируйте!)

Связаться Bulgarski daritelski forum Веб-сайт: www.vlevski.com
Электронная почта контактного лица: venelindachkov@abv.bg

Поделиться в социальных сетях