Newsletter

„Buďte kreatívni, vytrvalí, buďte optimistickí“ – rozhovor s Istvanom Bukosom

Istvan Bukos pôsobil ako dobrovoľník zapojený do podujatia „Scratch and… Gooal!“. Podujatie získalo prvé miesto v kategórii Kick and Code Award v roku 2018.Ako by ste opísali seba piatimi slovami?

Miluje ľudí, rád vám pomôžem.

Aké nástroje potrebujete najviac vo Vašom každodennom živote?

Počítače a súvisiace zariadenia.

Ako by ste opísali svoje ciele – "budúci týždeň", "budúci rok", "až zostarnem"?

Okamžité ciele súvisia s úspešným plnením rodinných a profesionálnych povinností a zapojením sa do aktivít, ktoré pomáhajú rozvoju ostatných. Ako vzdialenejšie ciele chcem vidieť svoje vlastné deti s ich kariérou a krásnymi rodinami. A v starobe sa chcem obzrieť a povedať, že som nežil zbytočne.

Aká skúsenosť z minulosti z Vás urobila lepšieho človeka?

Moje duchovné skúsenosti boli týmto bodom obratom.

Čo Vás ženie dopredu?

Viera

Kedy ste si prvýkrát uvedomil, že chcete usporiadať podujatie MaC? Bol to jeden z Vašich viacerých projektov?

Niekoľko týždňov pred týmto projektom ma požiadala o spoluprácu Gabriela Ileana Crisan, súhlasil som s účasťou vzhľadom na skupinku detí, ktorým som už predtým odovzdával základné predstavy o programovaní v programe Scratch. Urobili sme aj ďalšie projekty a plánujeme pokračovať ďalej.

Kde vidíte váš projekt o 5 rokov?

Uvažujeme o rozšírení projektu v rôznych formách na všetky školy v Turde - a tiež na školy v okolitých dedinách, aby aj vidiecki študenti mali rovnaké príležitosti na rozvoj.

Aké tri tipy by ste dali ostatným?

Buďte kreatívni, vytrvalí, optimistickí.

Koľko času ste strávili organizovaním podujatia?

Je ťažké dať presnú odpoveď. Než som sa zapojil do projektu, pracoval som s týmito deťmi dve hodiny týždenne asi tri mesiace na programovaní pomocou programu Scratch. Potom, po rozhodnutí o účasti v tomto projekte, nasledovali asi tri alebo štyri týždne intenzívnej práce, ktorá sa zamerala na samotný projekt.

Čo si myslíte o grantovej kultúre vo Vašej krajine?

Podľa môjho názoru je v plienkach, ale je vo vývoji.

Čo si myslíte o iniciatíve Meet and Code?

Myslím si, že je to veľkorysá iniciatíva, ktorá pri príprave na budúcnosť spĺňa potreby rozvoja detí.

Ak by ste mali neobmedzené množstvo prostriedkov pre Vašu organizáciu, čo by ste s nimi urobili?

Na úrovni vzdelávania by som organizoval projekty na zabezpečenie rozvoja pre znevýhodnené ako aj pre nadané deti. Chcel by som tiež rozvíjať projekty hospodárskeho a kultúrneho rozvoja.