Newsletter

Python

Autorzy przygotowali dziesięć rozdziałów dotyczących nauki Pythona, z których dowiemy się podstawowych informacji na temat języka. Znajdziemy w nim zastosowania i przykłady użycia zewnętrznych bibliotek, które “otwierają drzwi do prawdziwego oblicza programowania”.


Link

http://davinci.mimuw.edu.pl/samouczek-python/python

Target groups

Ragazzi (13-17), Giovani (18-24)

Tipo di contenuto

Altro

Argomenti correlati

Linguaggi della programmazione

Livello di difficoltà di questo contenuto

Principianti, Medi