Newsletter

PythonGUI - Izrada grafičkog sučelja u Pythonu

Istraživački centar mladih

Descrizione Cilj radionice je pružiti praktična znanja programskog jezika Python koja se mogu koristiti za izradu aplikacija s grafičkim sučeljem. Tijekom radionice koristit ćemo biblioteku PySide6 kako bi izradili konkretne primjere aplikacija.

Koristiti ćemo platformu za online diskusiju te dodatne alate za koje će sudionici dobiti više detalja putem emaila nakon prijave. Potruditi ćemo se da radionica bude što više interaktivna te ćemo ponuditi male projekte koje sudionici mogu napraviti nakon radionice za bolje usvajanje znanja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola, no mogu se javiti i ostali zainteresirani.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti naknadno javno dostupni na Github repozitoriju Istraživačkog centra mladih https://github.com/IstrazivackiCentarMladih


Fascia d'età 15 - 24

Difficoltà

Tipologia Evento Online

Data 22.10.2021    14:30 - 16:00

Max. Participanti 30 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.


Contatti Istraživački centar mladih Website: http://icm.hr/
Mail persona di riferimento: mail@icm.hr

Condividi sui Social Media