Newsletter

Да конструираме сортиращ Lego робот

Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Descrizione Опазването на планетата и замърсяването на околната среда са важни теми, с които е наясно почти всеки жител на Земята. Въпреки това, ние хората често си позволяваме да изхвърляме боклук на произволни места или често домакинствата не събират разделно отпадъците си. Боклука, след като се изхвърли, отива в депа, където се сортира. Това сортиране може да се извършва от машини – роботи, които определят вида на отпадъка и го поставят в правилният контейнер.
В тази работилница ще си изобретим прототип на такава сортираща машина. Ще конструираме Lego робот, който сортира лего елементи по цвят и ще ги поставя на различни места в зависимост от цвета.
Ще положим основите на роботиката, алгоритмичното мислене и програмиране.Location

Fascia d'età 12 - 18

Difficoltà

Tipologia Evento Offline

Data 19.10.2019    10:00 - 12:00

Indirizzo бул. "Стефан Стамболов"№19
8000 Бургас

Max. Participanti 20 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award Code for the Planet

Contatti Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас Website: https://pmgbs.com/
Mail persona di riferimento: tanya_evt@yahoo.co.uk

Condividi sui Social Media