Részvételi feltételek


Jogosultsági kritériumok

A Meet and Code támogatásra csak Angliában, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Fehéroroszországban, Franciaországban, Horvátországban, Írországban, Kazahsztánban, Lengyelországban, Macedóniában, Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Oroszországban, Romániában, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Svájcban és Ukrajnában regisztrált civilszervezetek pályázhatnak. Minden benyújtott rendezvényötletnek az EU Code Week (2018. október 6-21.) keretén belül kell megvalósulnia, a célcsoportja pedig 8 és 24 év közötti gyermekek és fiatalok. A rendezvények csak részvételi díj mentesek lehetnek. További részletek az ‘A benyújtott projektötletek kiválasztásának finanszírozási feltételei’ résznél találhatóak.

Ki áll a Meet and Code mögött?

A Meet and Code kezdeményezés mögött az SAP, a Haus des Stiftens gGmbH (nonprofit Zrt.) és a TechSoup Europe hálózat helyi partnerei – Magyarországon a NIOK Alapítvány – állnak.

A kezdeményezést az SAP finanszírozza. A Haus des Stiftens gGmbH nonprofit szervezet indította el a kezdeményezést és a Németországban, Ausztriában és Svájcban finanszírozandó projektek kiválasztásáért, valamint az SAP által rendelkezésre bocsátott források (a továbbiakban: 'SAP-alapok') továbbításáért felelős. Ezen kívül a Haus des Stiftens gGmbH a további résztvevő országok tekintetében a TechSoup Europe helyi partnerein keresztül koordinálja a projektalapokat. A kezdeményezést elkötelezett szponzorok széles köre támogatja.

Rendezvényötlet benyújtása

A projekteket (a továbbiakban "rendezvényötletek") csak a www.meet-and-code.org weboldalon keresztül lehet benyújtani. Rendezvényötleteket csak civilszervezetek nyújthatnak be.

A szervezet hivatalos képviselőinek meg kell adniuk a szervezet adatait, a rendezvényötletének részletes leírását és az érvényes kapcsolattartási adatokat. A szervezetek egynél több rendezvényötletet is benyújthatnak, feltéve, hogy lényegesen eltérő projektek.

Beadási határidő

A nonprofit szervezetek ötleteiket 04.06.2018 és 15.09.2018 között nyújthatják be. A benyújtott ötlet bírálata során meghatározó tényező a feltüntetett részletek teljessége és a regisztráció lezárásáig benyújtott dokumentáció.

Egy rendezvényötlet értékelése

A rendezvényötleteket a NIOK Alapítvány két héten belül bírálja el. Legfeljebb négy hét elteltével a szervezet képviselője e-mailben értesítést kap, hogy a beadott ötlet finanszírozásra vagy elutasításra kerül.

Amennyiben az ötlet elutasításra került, a NIOK Alapítvány – kérésre – megosztja az elutasítás okát a pályázóval. Módosítás után újra be lehet nyújtani az ötletet, de ha megint elutasításra kerül, akkor már nem lehet újra benyújtani.

Minden elfogadott és támogatott rendezvény publikálásra kerül a www.meet-and-code.org oldalon, és bárki által megtekinthető lesz.

A finanszírozott rendezvények megvalósításának időtartama

A finanszírozott rendezvényt az EU Code Week során, 2018. október 6. és 21. között kell megtartani.

A finanszírozási összegről

Minden olyan rendezvényötlet, mely pozitív elbírálásban részesült, 400 € támogatást kap. A Haus Des Stiftens gGmbH és a NIOK Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben növelje vagy csökkentse az SAP finanszírozás összegét.

A benyújtott projektötletek kiválasztásának finanszírozási feltételei

 1. Minden rendezvénynek a programozás témájára kell összpontosítania. Akár egy iskolai hackathonról, egy scratch-ről vagy egy egyesület tagjai számára rendezett HTML műhelyről legyen is szó – a rendezvénynek a programozásra kell összpontosítania.
 2. Minden rendezvénynek legalább 20*, 8 és 24 év közötti gyermeket és fiatalt kell foglalkoztatnia (* nincs felső határ).
 3. A Meet and Code kezdeményezés által finanszírozott rendezvényen való részvételnek ingyenesnek kell lennie a résztvevők számára.
 4. A rendezvényeket a pályázó nonprofit szervezet szervezi és vezeti, továbbá felel a projekt tervezéséért, szervezéséért, megvalósításáért és a beszámoló elkészítéséért.
 5. Közvetlen és közvetett finanszírozási források csak a benyújtott projektre és nonprofit célokra használhatók fel.
 6. A támogatás csak olyan civilszervezeteknek kerül kifizetésre, amelyek bizonyítani tudják nonprofit státuszukat. Az erre irányuló dokumentumot (bírósági kivonat, cégkivonat vagy alapító okirat másolata) a pályázat beadásakor kell benyújtani.
 7. A NIOK Alapítvány saját döntése alapján határozza meg a támogatási összeget azt követően, hogy az adott szervezet megfelelt a kiválasztási kritériumoknak.
 8. A szervező nem köteles indokolni az elutasítás okait, illetve a pályázónak nincs automatikus jogosultsága a támogatásra. A támogatásra való jogosultság akkor sem áll fenn, ha a pályázó teljesítette a pályázati feltételeket.

Kizárási kritériumok

A következő rendezvényötletek nem jogosultak a finanszírozásra:

 • A nem az egyik résztvevő országban kifejlesztett és megvalósított rendezvények
 • Politikai vagy vallási kezdeményezések
 • Csak egyének számára előnyös projektek
 • Olyan projektek, amelyek nem kapcsolódnak a Meet and Code-hoz
 • Olyan rendezvények, amelyek nem szolgálják a társadalom jólétét

Beszámolási kötelezettség

 1. A finanszírozott rendezvényekről

  Minden finanszírozott civilszervezet köteles rövid jelentést készíteni a rendezvény lebonyolítását követően két napon belül. A szervezet képviselőjének ezt a www.meet-and-code.org weboldalon elérhető formanyomtatványon kell benyújtania.

  A beszámolónak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • A szervező szervezet nevét
  • A rendezvény címét
  • A rendezvény helyszínét
  • A rendezvény időpontját
  • A rendezvény jellegét
  • A résztvevők számát és nemét

  Amennyiben a beszámolóhoz mellékleteket is csatol, különösen képek és videók esetén, ezt csak a hatályos törvényeknek megfelelően tehetik, mentesítve a Haus des Stiftens gGmbH-t és partnereit harmadik fél általi követelésektől, többek között szerzői jogok, védjegyekre vonatkozó jogok, ipari tulajdonjogok vonatkozásában, valamint ezek tekintetében kártalanítani. A fényképeken látható személyek jogainak védelme érdekében szükség esetén szándéknyilatkozatot kell tőlük beszerezni (kiskorúak esetén a szülők aláírásával).

  Ezen felül a szervezeteknek a rendevény résztvevőivel ki kell töltetni egy hatásfelmérő kérdőívet, melyet a www.meet-and-code.org weboldalról tölthetnek le.

 2. A pénzügyi források felhasználásáról; Adományozás megerősítése

  A finanszírozott szervezetek kötelesek a NIOK Alapítványnak adományozási igazolást benyújtani a Meet and Code kezdeményezés keretében kapott adományokkal kapcsolatban. Ezt egy e-mailben küldött formanyomtatvány segítségével tehetik meg.

 3. A benyújtási határidő

  Az adományozási igazolást a finanszírozott civilszervezetek a rendezvény megvalósításától számított 14 napon belül készítik el, míg a beszámolót az eseményt követő 48 órán belül.

Díjazás

Idén a SAP a Meet and Code 2018 kezdeményezés keretében különdíjban részesíti a legjobb rendezvényeket. A részvétel önkéntes, és a következő feltételekkel történik:

 1. Szervező és támogató a SAP.
 2. Cél, hogy megtalálják azokat a legkiemelkedőbb rendezvényeket, melyek felkészítik a gyermekeket és fiatalokat a holnap digitális világára. Minden országból a kategóriánkénti legjobb rendezvények bemutatásra kerülnek a SAP központjában a záró rendezvényen.
 3. Regisztráció: Amikor a szervezet Meet and Code támogatásra pályázik, a regisztrálás folyamán eldöntheti, hogy kíván-e indulni a díjért, és melyik kategóriában.
 4. Értékelés az alábbi kategóriákban történik a következő feltételrendszer mentén:
  • Kick and Code

   Meet and Code rendezvények, melyek vagy focival kapcsolatos problémákat kívánnak megoldani IT módszerekkel, vagy pedig a focit mint témát használják fel arra, hogy a kódolást bemutassák a gyerekeknek. Olyan rendezvényeket várunk, melyek ezt a két témát kreatívan kapcsolják össze annak érdekében, hogy a célcsoportot közelebb hozzák az IT és a kódolás világához.

  • Innovation

   Meet and Code rendezvények, melyek kreatív tanítási módszereket feljesztenek és közvetítenek, vagy aktuális IT/digitális témákat taglalnak. Olyan rendezvényeket várunk, melyek innovatív módszerekkel érik el a célcsoportot és kötik össze az IT világával, vagy olyan rendezvényeket, melyek trendteremtő, jövőformáló, esetleg diszruptív technológiákat mutatnak be, mint például az IoT, a Blockchain, a mesterséges intelligancia, a 3D nyomtatás stb.

  • Diversity

   Meet and Code rendezvények, melyek IT és egyéb digitális témák segítségével mutatják be, illetve kívánják csökkenteni az egyenlőtlenséget akár a szűkebb közösségekben, akár a társadalom egészében. Olyan rendezvényeket várunk, melyek a nemi, faji, vallási, fogyatékossági, társadalmi és gazdasági helyzeten alapuló megkülönböztetés ellen szólalnak fel, illetve az esélyegyenlőség javításával foglalkoznak.

 5. Jogosult minden olyan szervezet, amelynek rendezvénye Meet and Code támogatásban részesült. A szervező alkalmazottai, köztisztviselők és közalkalmazottak nem vehetnek részt a versenyben.
 6. Folyamat:
  • 1. forduló

   Az első körben a rendezvények országos szinten versenyeznek. Minden országban kategóriánként két rendezvény jut tovább a második körbe. A kiválasztás két úton történik: az egyik rendezvényt közönségszavazással lehet továbbjuttatni, a másikat pedig a NIOK Alapítvány választja ki.

   Szavazás

   A szavazás a Meet and Code weboldalon történik. A szervezeteknek saját maguknak kell kampányolni a szavazatokért. Az érvényes szavazáshoz egy email címet kell megadni, majd ezt megerősíteni. Minden email címmel csak egyszer lehet szavazni. A legmagasabb szavazatszámmal rendelkező rendezvény jut tovább a második körbe.

   A szervezetek online és offline kommunikációs csatornákon hívhatják fel a figyelmet rendezvényeikre, bátoríthatják támogatóikat szavazásra.

   Kiválasztás

   A NIOK Alapítvány minden kategóriából kiválaszt egy rendezvényt, mely továbbjut a második fordulóba.

  • 2. forduló

   Minden továbbjutott rendezvény egy bírálóbizottság elé kerül, mely előre meghatározott kiválasztási eljárás során kategóriánként öt győztes rendezvényt választ ki.

 7. Nyeremények: Minden kategóriából az öt legjobb meghívást kap a záróeseményre, mely a SAP központjában lesz, különböző programokkal és workshopokkal egyetemben. Szervezetenként két képviselő vehet részt az eseményen, az útiköltséget és a szállást a szponzor biztosítja. Ezen felül minden kategória nyertese 2.500 euró nyereményben részesül.
 8. Jogorvoslat és felelősség: A szervező nem vállal felelősséget a záróeseményre történő utazás során történtekkel kapcsolatban. Jogorvoslatnak helye nincs.

Kommunikáció

A SAP, a Haus des Stiftens gGmbH, a NIOK Alapítvány és a TechSoup Europe Network jogosultak a fent említett beszámolók, felmérések – beleértve a mellékelt információs anyagokat –, valamint a szervezetekről és díjazottakról rögzített információk teljes körű felhasználására saját beszámolási és kommunikációs tevékenységeik részeként.

Minden finanszírozott rendezvény köteles használni a Meet and Code logót a PR-tevékenységekhez. Kérjük, kövesse az arculati kézikönyvet a logó helyes használatához. A logó használatát dokumentálni kell emailben a info@meet-and-code.org címre.Ezen túl bíztatunk minden szervezetet, hogy használja a kezdeményezés hashtag-jét (#meetandcode2018) a közösségi média felületeiken. A Meet and Code létrehoz egy közösségi média falat, amelyen minden, az említett hashtaggal ellátott poszt megjelenik, s mely megtalálható lesz a Meet and Code weboldalon.

A Meet and Code az EU Code Week során, azt erősítve igyekszik ezt a kezdeményezést népszerűsíteni egész Európában. Ezért bátorítunk minden támogatott szervezetet, hogy Meet and Code rendezvényeiket regisztrálják az EU Code Week weboldalán is.

Kötelezettség; felelősség

A pályázó civilszervezet felelős a projekt megvalósításáért. A kezdeményezés partnerei semmilyen módon nem vállalnak kötelezettséget és felelősséget a projekt vagy annak végrehajtása tekintetében. A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a résztvevők, harmadik személyek vagy jogi személyek által a regisztráció, illetve a projekt végrehajtása során elszenvedett károkért, veszteségekért, sérülésekért vagy nem teljesítésért. A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a projektben résztvevő pályázók jogi, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos kötelezettségeinek tekintetében, függetlenül attól, hogy a kötelezettségek finanszírozási forrásokhoz kapcsolódnak-e vagy sem.

A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a részvétellel kapcsolatban, illetve a Meet és a Code kezdeményezéssel kapcsolatos anyag letöltése során a számítógépekben történt károkért.

Meg nem valósuló projektek; Fennmaradó támogatások

Ha egy projekt nem valósul meg, vagy a projekt végrehajtását követően megmaradnak támogatási összegek , az SAP-finanszírozást az adott naptári évben a Hasonló projektek Szabályának (programozási témák) megfelelően kell felhasználni. A pénzügyi források felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettség továbbra is fennáll.