Részvételi feltételek


Jogosultsági kritériumok

A Meet and Code támogatásra csak Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, az Egyesült Királyságban, Észak-Macedóniában, Franciaországban, Hollandiában, Horvátországban, Írországban, Kazahsztánban, Lengyelországban, Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Oroszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Svájcban és Ukrajnában regisztrált civilszervezetek pályázhatnak. Minden benyújtott rendezvényötletnek az EU Code Week (2019. október 5-20.) keretén belül kell megvalósulnia, a célcsoportja pedig 8 és 24 év közötti gyermekek és fiatalok. A rendezvények csak részvételidíj-mentesek lehetnek. További részletek az ‘A benyújtott projektötletek kiválasztásának támogatási feltételei’ résznél találhatóak.

Ki áll a Meet and Code mögött?

A Meet and Code kezdeményezés mögött az SAP, a Német Haus des Stiftens gGmbH (nonprofit Zrt.) és a TechSoup Europe hálózat helyi partnerei – Magyarországon a NIOK Alapítvány – állnak.

A kezdeményezést az SAP finanszírozza. A Haus des Stiftens gGmbH nonprofit szervezet indította el a kezdeményezést. Ő a felelőse a projekt általános működtetésének, és a Németországban, Ausztriában és Svájcban támogatandó projektek kiválasztásának, valamint az SAP által rendelkezésre bocsátott források (a továbbiakban: 'SAP-Alapok') továbbításának. Ezen kívül a Haus des Stiftens gGmbH a további résztvevő országok tekintetében a TechSoup Europe helyi partnerein keresztül koordinálja az SAP-Alapokat. A kezdeményezést elkötelezett szponzorok széles köre támogatja.

Jelentkező szervezetek érvényesítése

A Meet and Code támogatásra pályázatot benyújtani kívánó szervezeteknek először regisztrálniuk kell a Meet and Code-ba, és érvényesítési eljáráson kell átesniük.

Ezt az érvényesítést a TechSoup Europe hálózati partnere fogja elvégezni a pályázó szervezet országában (az TechSoup Europe partnerek listája megtalálható a következő címen: https://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). Az érvényesítés után az érvényesítő partner átadja a szervezet által az érvényesítési folyamat során rendelkezésére bocsátott információkat, valamint az érvényesítés eredményét a Haus des Stiftens gGmbH részére.

Rendezvényötlet benyújtása

A projekteket (a továbbiakban "rendezvényötletek") csak a www.meet-and-code.org weboldalon keresztül nyújthatnak be regisztrált és érvényesített szervezetek.

A szervezet hivatalos képviselőinek meg kell adniuk a szervezet adatait, a rendezvényötletének részletes leírását és működő kapcsolattartási adatokat a projekttel kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázásához. A szervezetek egynél több rendezvényötletet is benyújthatnak, feltéve, hogy lényegesen eltérő projektek.

Pályázati határidő

A nonprofit szervezetek ötleteiket 03.06.2019 és 08.09.2019 között nyújthatják be. A benyújtott ötlet bírálata során meghatározó tényező a feltüntetett részletek teljessége és a regisztráció lezárásáig benyújtott dokumentáció.

Egy rendezvényötlet értékelése

A rendezvényötleteket az SAP SE és/vagy az SAP csoportba tartozó helyi vállalat (az SAP csoport listája elérhető a következő címen: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) és a NIOK Alapítvány két héten belül bírálja el. Legfeljebb négy hét elteltével a szervezet képviselője e-mailben értesítést kap, hogy a beadott ötlet támogatásra vagy elutasításra kerül.

Amennyiben az ötlet elutasításra került, a NIOK Alapítvány – kérésre – megosztja az elutasítás okát a pályázó kapcsolattartójával. Módosítás után újra be lehet nyújtani az ötletet, de ha megint elutasításra kerül, akkor már nem lehet újra benyújtani.

Minden elfogadott és támogatott rendezvény publikálásra kerül a www.meet-and-code.org oldalon, és bárki által megtekinthető lesz.

A támogatott rendezvények megvalósításának időtartama

A támogatott rendezvényt az EU Code Week során, 2019. október 5. és 20. között kell megtartani.

A támogatási összegről

Minden olyan rendezvényötlet, mely pozitív elbírálásban részesült, 400 € támogatást kap. A Haus Des Stiftens gGmbH és a NIOK Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben növelje vagy csökkentse az SAP finanszírozás összegét.

A benyújtott projektötletek kiválasztásának támogatási feltételei

 1. Minden rendezvénynek a programozás témájára kell összpontosítania. Akár egy iskolai hackathonról, egy scratch-ről vagy egy egyesület tagjai számára rendezett HTML műhelyről legyen is szó – a rendezvénynek a programozásra kell összpontosítania.
 2. Minden rendezvénynek legalább 20*, 8 és 24 év közötti gyermeket és fiatalt kell foglalkoztatnia (* nincs felső határ). A rendezvényt két vagy több részre is lehet bontani, amely esetben az összlétszámnak kell meghaladnia a 20 főt.
 3. A Meet and Code kezdeményezés által támogatott rendezvényen való részvételnek ingyenesnek kell lennie a résztvevők számára.
 4. A rendezvényeket a pályázó nonprofit szervezet szervezi és vezeti, továbbá felel a projekt tervezéséért, szervezéséért, megvalósításáért és a beszámoló elkészítéséért.
 5. Közvetlen és közvetett támogatási források csak a benyújtott projektre és nonprofit célokra használhatók fel.
 6. A támogatás csak olyan civilszervezeteknek kerül kifizetésre, amelyek bizonyítani tudják nonprofit státuszukat. Az erre irányuló dokumentumot (bírósági kivonat, cégkivonat vagy alapító okirat másolata) a pályázat beadásakor kell benyújtani.
 7. A NIOK Alapítvány saját döntése alapján határozza meg a támogatási összeget azt követően, hogy az adott szervezet megfelelt a kiválasztási kritériumoknak.
 8. A szervező nem köteles indokolni az elutasítás okait, illetve a pályázónak nem jár automatikusan a támogatás, még ha teljesítette is a pályázati feltételeket.

Kizárási kritériumok

A következő rendezvényötletek nem jogosultak a támogatásra:

 • A nem az egyik résztvevő országban kifejlesztett és megvalósított rendezvények
 • Politikai vagy vallási kezdeményezések
 • Csak egyének számára előnyös projektek
 • Olyan projektek, amelyek nem kapcsolódnak a Meet and Code-hoz
 • Olyan rendezvények, amelyek nem szolgálják a társadalom jólétét

Beszámolási kötelezettség

 1. A támogatott rendezvényekről

  Minden támogatott civilszervezet köteles rövid jelentést készíteni a rendezvény lebonyolítását követően két napon belül. A szervezet képviselőjének ezt egy formanyomtatványon kell benyújtania, melyet az EU Code Week-et megelőzően e-mailben fog megkapni.

  A beszámolónak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • A szervező szervezet nevét
  • A rendezvény címét
  • A rendezvény helyszínét
  • A rendezvény időpontját
  • A rendezvény jellegét
  • A résztvevők számát és nemét
  • Legalább egy fotót a rendezvényről

  Ezen felül a szervezeteknek a rendevény résztvevőivel ki kell töltetni egy hatásfelmérő kérdőívet, melyet az EU Code Week-et megelőzően e-mailben fog megkapni a kapcsolattartó.

 2. A pénzügyi források felhasználásáról; Adományozás megerősítése

  A Németországban, Ausztriában és Svájcban támogatásban részesült szervezeteknek adományozási igazolást kell beküldeni a Haus des Stiftensnek a Meet and Code kezdeményezésből kapott támogatásaik után. A más országokban elnyert támogatások tekintetében a helyi szervezők saját hatáskörben dönthetik el, hogy kérnek-e adományozási igazolást.

 3. A benyújtási határidő

  Az adományozási igazolást a támogatott civilszervezetek a rendezvény megvalósításától számított 14 napon belül készítik el és nyújtják be, míg a beszámolót az eseményt követő 48 órán belül.

Díjazás

Idén az SAP a Meet and Code 2019 kezdeményezés keretében különdíjban részesíti a legjobb rendezvényeket. A részvétel önkéntes, és a következő feltételekkel történik:

 1. Szervező és támogató az SAP SE.
 2. Cél, hogy megtalálják azokat a legkiemelkedőbb rendezvényeket, melyek felkészítik a gyermekeket és fiatalokat a holnap digitális világára. Minden országból a kategóriánkénti legjobb rendezvények, valamint a közönségszavazás nyertesei bemutatásra kerülnek az európai záró rendezvényen.
 3. Regisztráció: Amikor a szervezet Meet and Code támogatásra pályázik, a regisztrálás folyamán eldöntheti, hogy kíván-e indulni a díjért, és melyik díjkategóriában.
 4. Értékelés az alábbi kategóriákban történik a következő feltételrendszer mentén:
  • Girls do IT

   Az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség témája fontos szerepet játszik napjaink társadalmában. Ez a díjkategória az IT és a programozás területén a nemek közötti szakadék megszüntetésében kíván segíteni. Olyan kreatív rendezvényeket keresünk, amelyek felszámolják a nemi sztereotípiákat és erősítik a lányokat a programozásban. A kategória rendezvényei közé tartozik például a „Lányok a robotikában” vagy „Programozz úgy, mint egy lány Snap-pel”.

  • Diversity

   Az élet sokszínűség. Csak egy sokszínű és befogadó világ biztosíthatja jövőnket. A „Diversity” kategóriában a gyerekeket és a fiatalokat inspiráló legjobb rendezvényötleteket keressük. Itt az inspiráció nem csupán az IT és a programozás témájára vonatkozik, hanem egy olyan világra is, melyet esélyegyenlőség és megbecsülés, elismerés jellemez. Értjük ez alatt a kulturális, vallási és etnikai háttér, a kor, a nemek, a szexuális orientáció, nemi identitás és megnyilvánulás, a mentális, a fizikai képességek valamint a különféle élet- és munkakörülmények sokszínűségét. Foglalkozhatnak például a fiatal fogvatartott bűnelkövetőkkel vagy látás-, illetve hallássérült emberek IT-használatával.

  • Code for the Planet

   Tudta, hogy a modern technológiák segítségével nyomon követhetjük a méhek útját? Az ebbe a kategóriába tartozó rendezvények összekötik a programozást és a bolygóért való cselekvést. Minden programozási rendezvény, amely e témán keresztül előmozdítja a klímaváltozással kapcsolatos oktatást, értékes hozzájárulást tesz a 13. Fenntartható Fejlődési Célhoz. Az ebbe a kategóriába tartozó rendezvények foglalkozhatnak például a légszennyezettség mérésével vagy energiahatékonysági eszközökkel.

  • Community

   A helyi közösségek biztonsági hálót nyújtanak a benne élők számára. E kategória rendezvényei a helyi jellegzetességeket és szokásokat figyelembe véve a közöség szükségleteire fókuszálnak. A rendezvényeknek össze kell hozniuk az azonos célokkal, ötletekkel, érdekekkel és érdeklődéssel bíró embereket és környékeket a „találkozzunk és programozzunk” szenvedélyének jegyében. Ezen kategória rendezvényei például egy adott környéknek szánt platform létrehozásán is munkálkodhatnak.

 5. Közönségszavazás: lásd lejjebb, a "Folyamatok" résznél.
 6. Jogosult minden olyan szervezet, amelynek rendezvénye Meet and Code támogatásban részesült. A Meet and Code szervezésében és lebonyolításában részt vevő szervezetek alkalmazottai, köztisztviselők és közalkalmazottak nem vehetnek részt a versenyben.
 7. Folyamatok:
  • Közönségszavazás

   2019. szeptember 16-tól kezdődően 2019. október 20-án 23:59-ig minden résztvevő Meet and Code eseményre szavazhatnak a Meet and Code weboldalakon. A szervezetek úgy gyűjthetnek szavazatokat, hogy szimpatizánsaikat szavazásra ösztönzik. Ahhoz, hogy a szavazatok érvényesek legyenek, e-mail címet kell megadni és megerősíteni. Minden e-mail címről csak egy szavazat adható le. Az eseményre való figyelemfelhívás és az emberek szavazásra ösztönzése érdekében az eseményeket közösségi média csatornákon keresztül is meg lehet osztani. A résztvevő országok TOP 10 rendezvényeit a szavazási időszak alatt a Meet and Code weboldalon megjelenítjük. A legtöbb szavazattal rendelkező három eseményt meghívjuk a Díj hétvégére.

  • Zsűrizés

   Az összes Meet and Code esemény, amely részt vett a négy kategória egyikében (a közönségszavazás kivételével), a helyi TechSoup partnerek által előválasztáson megy keresztül, melynek eredménye a zsűri elé kerül. A zsűri kategóriánként három döntőst (köztük egy győztest) választ ki egy meghatározott kiválasztási eljárás szerint.

 8. Nyeremények: Minden kategóriából a három legjobb, valamint a közönségszavazás nyertese meghívást kap a záróeseményre. Ez a záróesemény különböző programokat és workshopokat is magába foglal. Szervezetenként két képviselő vehet részt az eseményen, az útiköltséget és a szállást a szponzor biztosítja. Ezen felül minden kategória és a közönségszavazás nyertese 2.000 euró nyereményben részesül.
 9. Jogorvoslat és felelősség: A szervező nem vállal felelősséget a záróeseményre történő utazás során történtekkel kapcsolatban. Jogorvoslatnak helye nincs.

Kommunikáció

A résztvevő szervezetek által biztosított rendezvényleírás nyilvánosan megjelenik a meet-and-code.org weboldalon.

Az SAP, a Haus des Stiftens gGmbH és a TechSoup Europe partnerei ezt az információt szeretnék felhasználni a fent említett jelentésekkel és felmérési eredményekkel, valamint a szervezetek által biztosított további információkkal, fotókkal, videókkal, logókkal vagy egyéb anyagokkal, a díjprogramban résztvevőkkel és a nyertesekkel és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényekről szóló információkkal egyetemben a saját Meet and Code beszámolójuk részeként. A résztvevő szervezetek kapnak egy formanyomtatványt, amellyel engedélyezik a fent nevezett felek számára ezen információk használatát nyilvános kommunikációikban.

Amennyiben valamely szervezet által nyújtott anyag harmadik fél jogait sértené, és ennek következtében az ilyen harmadik fél jogi követeléssel élne az SAP, a Haus des Stiftens gGmbH és/vagy bármely TechSoup Europe partner ellen, a jogsértő anyagot benyújtó szervezet kártalanítja és mentesíti az érintett felet az ilyen harmadik fél követeléseivel és a jogsértés okozta költségekkel szemben.

Minden, az SAP által támogatott szervezet köteles használni a Meet and Code logót a PR-tevékenységekhez. Kérjük, kövesse az arculati kézikönyvet a logó helyes használatához, melyet megtalálhatnak a meet-and-code.org weboldalra bejelentkezés után a Letöltések menüpontban.Ezen túl bíztatunk minden szervezetet, hogy használja a kezdeményezés hashtag-jét (#meetandcode és #SAP4good) a közösségi média felületeiken. A Meet and Code létrehoz egy közösségi média falat, amelyen minden, az említett hashtaggal ellátott poszt megjelenik, s mely megtalálható lesz a Meet and Code weboldalon.

A Meet and Code az EU Code Week során, azt erősítve igyekszik ezt a kezdeményezést népszerűsíteni egész Európában. Ezért bátorítunk minden támogatott szervezetet, hogy Meet and Code rendezvényeiket regisztrálják az EU Code Week weboldalán is.

Kötelezettség; felelősség

A pályázó civilszervezet felelős a projekt megvalósításáért. A kezdeményezés partnerei semmilyen módon nem vállalnak kötelezettséget és felelősséget a projekt vagy annak végrehajtása tekintetében. A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a résztvevők, harmadik személyek vagy jogi személyek által a regisztráció, illetve a projekt végrehajtása során elszenvedett károkért, veszteségekért, sérülésekért vagy nem teljesítésért. A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a projektben résztvevő pályázók jogi, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos kötelezettségeinek tekintetében, függetlenül attól, hogy a kötelezettségek támogatási forrásokhoz kapcsolódnak-e vagy sem.

A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a részvétellel kapcsolatban, illetve a Meet and Code kezdeményezéssel kapcsolatos anyag letöltése során a számítógépekben történt károkért.

Meg nem valósuló projektek; Fennmaradó támogatások

Ha egy projekt nem valósul meg, vagy a projekt végrehajtását követően megmaradnak támogatási összegek, az SAP-támogatást az adott naptári évben a Hasonló projektek Szabályának (programozási témák) megfelelően kell felhasználni. A pénzügyi források felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettség továbbra is fennáll.