Newsletter

Mobilna robotika

Brodoto

Opis Na pokaznoj vježbi putem software-a za simulaciju detaljno će upoznati mobilnog robota, te upravljati istim putem jednostavnog kodiranja, radionicu vodi meh. sc. ing. sa zagrebačkog FESB-a Davor Širinić.

Ciljna grupa: učenici sedmih i osmih razreda osnovne škole
Cilj predavanja: kroz WeBots program učenicima na praktičnim primjerima i kroz praktične vježbe pojasniti osnovni koncept mobilne robotike, primjenu mobilnih robota u svakodnevnom životu i industriji. Učenici će biti sposobni izrađivati osnovne kodove za robotiku i upravljati robotima putem spomenutog softwarea.
Posebnost: nedostupnost sadržaja o temi u redovnim kurikulumima osnovne škole.


Dobna skupina 12 - 15

Stepen težine

Vrsta Online-Event

Datum 18.10.2022    08:00 - 11:00

Max. broj učesnika 40 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno


Kontakt Brodoto Website: www.brodoto.com
Email kontakt osobe: ngo@brodoto.com

Podijeli na društvenim medijima