Newsletter

STEAMpunk tipkovnica

Istraživački centar mladih

Opis STEAMpunk tipkovnica je znanstveno edukativni program namijenjen prvenstveno srednjoškolcima studentima, ali i onima koji se prvi put susreću s programiranjem i računalima za ugrađene sustave.

Predviđeni dijelovi radionice su:
- Izrada elektroničkog sklopa za komunikaciju između pisače mašine i računala. Dio radionice uključuje dizajn strujnog kruga koristeći elektroničke komponente - otpornike, senzore za tipke i Arduino te izrada pcb pločice i lemljenje
- Programiranje komunikacije između tipkovnice i računala.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog
centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti
naknadno javno dostupni na Github repozitoriju
Istraživačkog centra mladih
https://github.com/IstrazivackiCentarMladih

Radionica će biti odrađena uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.


Dobna skupina 16 - 25

Stepen težine

Vrsta Hibridni događaj

Datum 15.10.2022    15:00 - 18:00

Max. broj učesnika 30 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno


Kontakt Istraživački centar mladih Website: http://icm.hr/
Email kontakt osobe: mail@icm.hr

Podijeli na društvenim medijima