Newsletter

Moj prvi program u NodeJS frameworku

Udruga 'Mladi informatički stručnjaci'

Opis Online radionica kroz koju će djeca ući u svijet programiranja u Node.js frameworku. Node.js je serverska JavaScript platforma koja se sadrži od minimalne core biblioteke pored bogatog ekosistema. Radi na JavaScript engine-u, što znači da je veoma brz u izvršavanju. Glavni cilj Node.js platforme je pružiti siguran i lak način za izgradnju mrežnih aplikacija visoke performanse u JavaScriptu. Cilj ovog predavanja je uvesti djecu u svijet javascripta pomoću Node.js frameworka, pokazati kako se instalira Node.js, te kako se napravi prvi program u istome.
Prijavljenoj djeci će se u definiranom terminu pomoću Microsoft Teamsa odraditi video interaktivna edukacija.


Dobna skupina 10 - 14

Stepen težine

Vrsta Online-Event

Datum 28.10.2020    19:00 - 20:30

Max. broj učesnika 22 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno


Kontakt Udruga 'Mladi informatički stručnjaci' Website: www.udruga-mis.hr
Email kontakt osobe: info@udruga-mis.hr

Podijeli na društvenim medijima