Newsletter

Moj prvi program u NodeJS frameworku

Udruga 'Mladi informatičari Strahoninca'

Opis Online radionica kroz koju će djeca ući u svijet programiranja u Node.js frameworku. Node.js je serverska JavaScript platforma koja se sadrži od minimalne core biblioteke pored bogatog ekosistema. Radi na JavaScript engine-u, što znači da je veoma brz u izvršavanju. Glavni cilj Node.js platforme je pružiti siguran i lak način za izgradnju mrežnih aplikacija visoke performanse u JavaScriptu. Cilj ovog predavanja je uvesti djecu u svijet javascripta pomoću Node.js frameworka, pokazati kako se instalira Node.js, te kako se napravi prvi program u istome.
Prijavljenoj djeci će se u definiranom terminu pomoću Microsoft Teamsa odraditi video interaktivna edukacija.


Dobna skupina 10 - 14

Stepen težine

Vrsta Online-Event

Datum 28.10.2020    19:00 - 20:30

Max. broj učesnika 22 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Code for the Planet

Kontakt Udruga 'Mladi informatičari Strahoninca' Website: www.udruga-mis.hr
Email kontakt osobe: info@udruga-mis.hr

Podijeli na društvenim medijima