Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Opis AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Lokacija

Dobna skupina 10 - 15

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 13.10.2019    13:30 - 15:30

Adresa Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Max. broj učesnika 24 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno


Kontakt Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Website: www.stemlab.org.mk
Email kontakt osobe: info@stemlab.org.mk

Podijeli na društvenim medijima