Newsletter

Odricanje odgovornosti


Odgovornost za sadržaj

Podaci i informacije na našim web stranicama su dati u opšte informativne svrhe. Kao pružalac usluga prema § 7 st. 1 TMG (Njemački zakon o telekomunikacijama), mi smo odgovorni za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonima. Međutim, prema §§ 8 do 10 TMG, mi kao dobavljač usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenijete ili uskladištene informacije treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Ovo ostaje nepromijenjeno na obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća tek od trenutka kada se sazna za konkretnu povredu zakona. Ako saznamo za takve povrede, odmah ćemo ukloniti relevantni sadržaj.

Odgovornost za link-ove

Naše web stranice sadrže veze ka spoljnim web stranicama trećih lica na čiji sadržaj ne možemo uticati. Iz tog razloga, ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ove eksterne sadržaje. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su provjerene na moguće kršenje zakona u vrijeme povezivanja. Ilegalni sadržaji nisu bili prepoznatljivi u trenutku povezivanja. Međutim, stalno praćenje sadržaja povezanih stranica nije razumno bez konkretnih naznaka kršenja zakona. Ako saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve veze.

Autorska prava

Sadržaj i djela kreirana od strane operatera sajta na ovim stranicama podliježu njemačkom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, obrada, distribucija ili bilo koji oblik komercijalizacije takvog materijala van okvira zakona o autorskim pravima zahtjevaće prethodnu pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili kreatora. Preuzimanja i kopije ovog sajta su dozvoljeni samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Ukoliko sadržaj na ovom sajtu nije kreirao operater, autorska prava trećih lica se poštuju. Konkretno, sadržaj trećih strana je označen kao takav. Ukoliko ipak saznate za povredu autorskih prava, obavijestite nas o tome. Ako saznamo za bilo kakve povrede, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.