Newsletter

Το Όραμα μας

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τις ψηφιακές δεξιότητες για να διαμορφώσουν το μέλλον τους.

Το Meet and Code οδηγείται από αυτό το όραμα και υλοποιείται με την πεποίθηση ότι μπορεί να συμβεί εάν συνεργαστούν διάφορες ομάδες.

Βοηθάμε τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να οργανώνουν εκδηλώσεις προγραμματισμού σε βάθος, υποστηρίζοντας κοινότητες όλων των μεγεθών και κάνοντας την Ευρώπη πιο ψηφιακή ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο. Με πρωτοβουλία μας, αγωνιζόμαστε για την παγκόσμια αλλαγή και εργαζόμαστε στο πλαίσιο της Eβδομάδας Κώδικα ΕΕ και των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Meet and Code είναι το κατάλληλο μέρος για τους νέους Ευρωπαίους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως ψηφιακοί δημιουργοί. Μαθαίνουν όχι μόνο τον προγραμματισμό αλλά και την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία.

Γιατί οι ψηφιακές δεξιότητες είναι τόσο σημαντικές;

9 στις 10 θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν σύντομα ψηφιακές δεξιότητες, σύμφωνα με την έκθεση «The Digital Skills Gap in Europe» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε μέρα, ο ολοένα και περισσότερο ψηφιακός μας κόσμος παρουσιάζει νέες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κοινωνίες. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό οι νέοι να είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν το ψηφιακό μέλλον.

Enter caption here

 

 

 

"Οι νέοι στην Ευρώπη θέλουν να κάνουν περισσότερα από το "like" και το "share". Θέλουν να δημιουργήσουν με ψηφιακά εργαλεία και να ενδυναμωθούν. Λάβετε μέρος σε δραστηριότητες κωδικοποίησης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Κώδικα της ΕΕ και βοηθήστε περισσότερους Ευρωπαίους να γίνουν ψηφιακοί δημιουργοί!"

Mariya Gabriel, European Commissioner for Digital Economy and Society.

Πώς υποστηρίζει το Meet and Code την ψηφιακή εκπαίδευση δεξιοτήτων;

Η ψηφιακή εκπαίδευση έχει γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο οι νέοι μπορούν να οικοδομήσουν το μέλλον τους στη σύγχρονη κοινωνία και είναι ζωτικής σημασίας να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Αποστολή μας είναι να στηρίξουμε τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την παροχή πρόσβασης στον προγραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες για την επόμενη γενιά νέων Ευρωπαίων. 

Meet and Code Επιχορηγήσεις

Το Meet and Code έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 6,700 εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες ηλικίας μεταξύ 8 και 29 ετών. Το 2023, το Meet and Code θα υποστηρίξει φιλανθρωπικούς οργανισμούς από 25 ευρωπαϊκές χώρες και θα επιτρέψει την ελεύθερη και ίση πρόσβαση στην κωδικοποίηση και ψηφιακή εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιδέα της εκδήλωσης επιδιώκει να εμπνεύσει και να εισάγει τους νέους στον κόσμο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Οι εκδηλώσεις πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων (κωδικοποίηση, ρομποτική, loT, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.) Η ιδέα της εκδήλωσης επιδιώκει να εμπνεύσει και να εισάγει τους νέους στον κόσμο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Οι εκδηλώσεις πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων (κωδικοποίηση, ρομποτική, loT, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.) 

 • Η υποβληθείσα ιδέα της εκδήλωσης επιδιώκει να εμπνεύσει και να εισαγάγει τους νέους στον κόσμο της τεχνολογίας και της κωδικοποίησης.
 • Η εκδήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου 2023.
 • Το κοινό-στόχος είναι παιδιά και νέοι μεταξύ 8 και 29 ετών.
 • Η συμμετοχή για αυτούς πρέπει να είναι δωρεάν.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι: μόνο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους μέσω του ιστότοπου Meet and Code.

Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις, για το 2023 ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται εικονικά, εν μέρει εικονικά ή επιτόπου. 

Κριτήρια χρηματοδότησης για τις επιτόπιες εκδηλώσεις: 

 • Οι εκδηλώσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους τοπικούς περιορισμούς και κανονισμούς του Covid .
 • Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποβάλλει την αίτηση είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω τοπικούς κανονισμούς.
 • Η χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το υποβληθέν έργο και για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Κριτήρια χρηματοδότησης για διαδικτυακές εκδηλώσεις:  

Οι εκδηλώσεις μπορούν να εκτελούνται εικονικά ή εν μέρει εικονικά.  
Η μορφή των εκδηλώσεων μπορεί να είναι:  

 • Μια ζωντανή εκδήλωση, π.χ. ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή ένα εικονικό εργαστήριο κωδικοποίησης.  
 • Μια "μη ζωντανή εκδήλωση" με υποχρεωτική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, π.χ. ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα με ζωντανές συνεδρίες FAQ.  

Σημειώστε ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δαπάνες που σχετίζονται με την εκδήλωση, δηλ:

 • Εκπαιδευτής/ες για το εργαστήριο
 • Άδεια χρήσης διαδικτυακών εργαλείων διδασκαλίας ή κόστος χώρων
 • Μαθησιακό υλικό για τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας και της αποστολής, π.χ. βιβλία εργασίας ή υλικό
 • Επικοινωνία για την προσέγγιση δυνητικών συμμετεχόντων, π.χ. φυλλάδια, αφίσες ή/και διαδικτυακό μάρκετινγκ
 • Επαγγελματική εξωτερική υποστήριξη για να καταστεί δυνατή μια διαδικτυακή εκδήλωση, π.χ. τεχνική υποστήριξη
 • Ενοίκιο για χώρο που απαιτείται λόγω π.χ. τεχνικής υποδομής

Όλα τα κριτήρια και οι περιορισμοί περιγράφονται στους Όρους Συμμετοχής.

Meet and Code Βιβλιοθήκη Έμπνευσης

Προχωρήστε και σχεδιάστε το δικό σας καινοτόμο έργο! Εάν χρειάζεστε λίγη έμπνευση, επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη Έμπνευσης του Meet and Code και μάθετε από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και άλλους ενδιαφερόμενους πόρους που διατίθενται δωρεάν.

Στη βιβλιοθήκη έμπνευσης του Meet and Code, μπορείτε να βρείτε χρήσιμους πόρους, παρουσιάσεις, κιτ εργαλείων και συνδέσμους στην τοπική σας γλώσσα και στα αγγλικά για τα διάφορα στάδια μάθησης - από αρχάριους έως προχωρημένους.

Πηγαίνετε στην Βιβλιοθήκη Έμπνευσης.