Newsletter

boostup your skills | Digital Product Building

Nadácia SPŠE Prešov

Description Túžite po budovaní digitálnych produktov? Na tomto online workshope posuniete svoj nápad v ceste za jeho úspechom.

Workshop je zameraný na teoretické a následné praktické osvojenie techník pre dizajnovanie a development digitálneho produktu s populárným nástrojom Figma a low-code technológiami.

- Brainstorming
- User & Market Research
- Návrh Flowu Aplikácie
- Dizajn Wireframov
- Návrh Použitých Technológií
- Definovanie vizuálneho štýlu
- Dizajn Lo-Fi a Hi-FI
- Vytvorenie prototypu aplikácie
- HTML & CSS
- Low-Code
- Builder Elementor & Platforma Bubble

Podujatie je zamerané pre záujemcov a začiatočníkov v oblasti vývoja digitálnych produktov vo veku 15-24 rokov.

Registrácia bude zverejnená na https://boostup.sk.


Age group 15 - 24

Difficulty

Type Online-Event

Date 12.10.2022    17:00 - 20:00

Max. Participants 35 You want to take part in? Please contact our local contact person.

Participation is free.


Contact Nadácia SPŠE Prešov Website: https://boostup.sk
Mail of contact person: chovancova@spse-po.sk

Share on Social Media