Newsletter

Python

Autorzy przygotowali dziesięć rozdziałów dotyczących nauki Pythona, z których dowiemy się podstawowych informacji na temat języka. Znajdziemy w nim zastosowania i przykłady użycia zewnętrznych bibliotek, które “otwierają drzwi do prawdziwego oblicza programowania”.


Lien

http://davinci.mimuw.edu.pl/samouczek-python/python

Groupes cibles

Jeunes (13-17), Jeunes adultes (18-24)

Type de contenu

Autres

Sujets connexes

Langages de programmation

Niveau de difficulté de ce contenu

Débutant, Moyen