Newsletter

PythonGUI - Izrada grafičkog sučelja u Pythonu

Istraživački centar mladih

Description Cilj radionice je pružiti praktična znanja programskog jezika Python koja se mogu koristiti za izradu aplikacija s grafičkim sučeljem. Tijekom radionice koristit ćemo biblioteku PySide6 kako bi izradili konkretne primjere aplikacija.

Koristiti ćemo platformu za online diskusiju te dodatne alate za koje će sudionici dobiti više detalja putem emaila nakon prijave. Potruditi ćemo se da radionica bude što više interaktivna te ćemo ponuditi male projekte koje sudionici mogu napraviti nakon radionice za bolje usvajanje znanja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola, no mogu se javiti i ostali zainteresirani.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti naknadno javno dostupni na Github repozitoriju Istraživačkog centra mladih https://github.com/IstrazivackiCentarMladih


Tranche d'âge 15 - 24

Niveau

Type Événement en ligne

Date 22.10.2021    14:30 - 16:00

Participants max. 30 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite


Contact Istraživački centar mladih Site web: http://icm.hr/
Adresse e-mail du contact: mail@icm.hr

Partager sur les réseaux sociaux