Newsletter

Za zapiske ne uničujem dreves

ZAVOD NEFIKS

Description V delavnici »Za zapiske ne uničujem dreves« bomo udeležence delavnice usposobili za samostojno uporabo programskega jezika Python.
Tekom izvedbe delavnice bomo med udeležence prenesli sporočilo poznavanja znanja digitalnih kompetenc in programiranja. Vsebino delavnice bomo povezali tudi s tem, da za ustvarjanje programov ne uničujemo planeta, saj za ti. zapiske ne potrebujemo papirja, ampak program zapisujemo na internet, kjer ga lahko brez težav tudi spreminjamo.
Prvi dan delavnic bomo predelali osnove programiranja, kar se tiče zank, spremenljivk, podatkovnih tipov ipd, kar nam bo koristilo za uporabo programskega jezika Python.
Tekom drugega dneva bomo sestavili vsaj enega, če ne celo več programov. Z udeleženci delavnice bomo prvi dan izvedli tudi anketo o tem, kaj bi sami želeli sprogramirati. Izbirali bodo lahko med:

• Pitagorov Izrek
• Delitelji, Praštevila, Fakulteta
• Fibonaccijevo zaporedje
• Ujemanje črk

Ciljna skupina so dijaki in študentje.

Dogodek je poseben s tega vidika, da ga bodo izvajali 4 izvajalci, ki se bodo lahko v manjših skupinah na ZOOM udeležencem tudi individualno posvetili.


Tranche d'âge 15 - 24

Niveau

Type Événement en ligne

Date 23.10.2020    17:00 - 19:00
26.10.2020    09:00 - 11:00

Participants max. 25 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code Code pour la planète

Contact ZAVOD NEFIKS Site web: www.nefiks.si
Adresse e-mail du contact: nefiks@nefiks.si

Partager sur les réseaux sociaux